Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 21 września 2019 imieniny: Jonasza, Mateusza

Już niedługo

Agata Karczewska - koncert indie folk, country image
Agata Karczewska - koncert indie folk, country, 21.09.2019, 20:00, KOFI&TI Kawiarnia i Herbaciarnia Artystyczna
takes place in
Dodaj wydarzenie
Zobacz wszystkie

Reklama

Związki zawodowe żądają odwołania dyrektora radzyńskiego szpitala

Mariusz Szczygieł   
środa, 17 listopada 2010 20:49

SPZOZ w Radzyniu Podlaskim

W poniedziałek 15 listopada br. przedstawiciele Związków Zawodowych przy SPZOZ w Radzyniu Podlaskim spotkali się ze Starostą Radzyńskim Lucjanem Kotwicą, by porozmawiać o sytuacji szpitala oraz złożyć na jego ręce wotum nieufności wobec dyrektora Dariusza Hankiewicza. Oto jego treść:

"W dniu 10 listopada 2010 roku odbyło się zebranie Zarządów organizacji związkowych działających przy SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim. Przedmiotem zebrania było omówienie aktualnej sytuacji zakładu i ocena pracy Dyrektora Dariusza Hankiewicza. Jako związki zawodowe czujemy się odpowiedzialni za istniejący stan rzeczy ponieważ to my jednogłośnie, pismem z dnia 28 luty 2005roku poparliśmy osobę Dariusza Hankiewicz do objęcia funkcji dyrektora. Wydawało nam się, że ktoś, kto ma doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zasobami ludzkimi pełniąc od lat funkcje Z-cy Ordynatora oddziału sprosta powierzonym zadaniom dyrektora. Uważaliśmy, że w sytuacji kryzysu zaufania pracowników do kolejnych ekip zarządzających Szpitalem, kandydatura Pana Dariusza Hankiewicza jest jedyną szansą, aby nie doprowadzić do zaprzestania udzielania świadczeń leczniczych dla społeczeństwa powiatu.

Patrząc z perspektywy czasu, kredyt zaufania jaki Pan Dyrektor otrzymał od Nas przed pięcioma laty już dawno się wyczerpał.

Pogłębiający się kryzys ekonomiczny SP ZOZ jest wynikiem prowadzenia nieracjonalnej polityki finansowej zakładu oraz nieprzestrzegania przez Dyrekcję aktów prawnych regulujących funkcjonowanie szpitala tzn. ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, rozporządzeń Ministra Zdrowia, przepisów dotyczących gospodarki finansowej szpitala i innych.

Od kilku lat podejmowaliśmy próby rozwiązania problemów na szczeblu samorządu powiatowego, niestety bez powodzenia(między innymi pismo do zarządu powiatu z dnia 17.12.2007r). Kryzys w szpitalu pogłębia się i obecnie dochodzi do sytuacji gdzie wychodzi on ze sfery nieprawidłowości w relacjach pracodawca-pracownik, a zaczyna zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów leczonych w SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim, gdyż Pan Dyrektor stracił całkowicie kontrolę nad organizacją pracy i zarządzaniem w szpitalu. Całą uwagę skoncentrował na budowaniu własnego wizerunku publicznego. Wymownym tego przykładem jest „historia” oddziału ginekologiczno-położniczego. Prowadzenie własnej, sprzecznej z Kodeksem Pracy, despotycznej polityki kadrowej, przyczyniło się do odejścia z pracy lekarzy specjalistów, którzy byli jakoby „wizytówką” naszego szpitala. Wraz z ich odejściem odchodzą też pacjenci, pacjent idzie za lekarzem i nie zważa na to, że musi dojechać do sąsiedniej placówki służby zdrowia. To zjawisko jest dużym zagrożeniem dla naszego zakładu, tracąc pacjentów nie będziemy mogli wykonać kontraktu z NFZ, to właśnie pacjenci decydują o „być albo nie być” dla szpitala. Tracąc pacjentów możemy też stracić kontrakt z NFZ.

Przeprowadzone zmiany w strukturze organizacyjnej zakładu( np. likwidacja sterylizacji, kuchni i kotłowni) są jednostronną decyzją Dyrekcji bez konsultacji z przedstawicielami organizacji związkowych i samorządowych. Plan restrukturyzacji zakładu nie posiada formy pisemnej i nieznany jest jego efekt końcowy, a działania podejmowane w jego ramach są sprzeczne z obowiązującymi ustawami i przepisami.

Wprowadzenie systemu informatyzacji zakładu, bez uprzedniego okresu wdrożenia nowego oprogramowania jest powodem wiele problemów natury technicznej i merytorycznej, gdyż program nie jest w pełni przystosowany do potrzeb naszej placówki.

Natomiast zarządzenie Pana Dyrektora w sprawie prowadzenie elektronicznej wersji dokumentacji medycznej łamie zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia, nie spełnia wymogów NFZ oraz narusza prawa pacjenta do ochrony danych.

Zła polityka finansowa skutkuje coraz większym zadłużeniem placówki chociaż w przeciągu pięciu lat kontrakt z NFZ wzrósł prawie dwukrotnie i wynosi około 29mln., a pomoc udzielona przez organ założycielski kształtuje się w granicach 3,5 mln. Takiej pomocy nie otrzymał żaden poprzedni Dyrektor. W celu zaspokojenia roszczeń pracowniczych z tytułu „ustawy 203” otrzymaliśmy pożyczkę restrukturyzacyjną w wysokości ponad 4 mln, która została umorzona w granicach ok.75%, a programy unijne i program norweski pomogły nam w usprzętowieniu zakładu. Pomimo takiej pomocy finansowej zadłużenie w stosunku do końca roku 2004 kształtuje się na tym samym poziomie. Pan Dyrektor przejął zakład z 16mln. zadłużeniem i zobowiązania finansowe w chwili obecnej kształtują się na takim samym poziomie tj. około 16mln.

Same zobowiązania względem ZFŚS wynoszą ok.4,5ml. Cytując słowa Pana Dyrektora z przed sześciu lat: „DODATKOWYM I WYMAGALNYM ZOBOWIĄZANIEM DYREKCJI JEST PRZEKAZANIE NALEŻNYCH KWOT NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. JEST PRZESTĘPSTWEM PRZECIWKO USTAWIE O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU SOCJALNYM I PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY SAMA WSKAZAŁA NAM DROGĘ SĄDOWĄ JAKO ROZWIĄZANIE TEGO PROBLEMU. ZADŁUŻENIE TO DYNAMICZNIE NARASTA I NIE WIDAĆ ZE STRONY DYREKCJI CHĘCI ROZWIĄZANIA PROBLEMU"

Pan Dyrektor koncentrując uwagę na poprawie medialnego wizerunku szpitala i świadczonych przez nas usług medycznych zapomina o podstawowych prawach pracowniczych, a w szczególności o prawie do równego traktowania. Jest to powodem pogłębiającego się konfliktu w relacji Dyrektor – pracownicy. Obejmując stanowisko z rekomendacji związków zawodowych Pan Dyrektor obiecywał, że będzie dyrektorem wszystkich pracowników, że będzie dbał o interesy wszystkich grup zawodowych, że będzie prowadził politykę dialogu ze związkami zawodowymi, bo związkowcem będzie czuł się zawsze. Jednak swoim postępowaniem wprowadza bardzo niezdrową i stresującą atmosferę w zakładzie pracy, prowadzi politykę zarządzania zasobami ludzkimi poprzez mobbing i dyskryminację, ale ponoć skłóconą załogą lepiej się zarządza. Żaden z poprzednich dyrektorów nie skłócił i nie poniżał tak pracowników jak Pan Dyrektor Hankiewicz.

Jako przedstawiciele załogi nie możemy dłużej spokojnie na to patrzeć i w ciszy tolerować poczynań Pana Dyrektora mimo danego przed laty kredytu zaufania, bo jednym z zadań związków zawodowych jest obrona praw pracowniczych oraz dbanie o wizerunek i prawidłowe funkcjonowanie zakładu. Nie możemy dłużej słuchać skarg pracowników na działania Pana Dyrektora i nic nie robić w kierunków poprawy atmosfery panującej w zakładzie. Wybierając nas na swoich reprezentantów pracownicy nam zaufali i liczą na naszą pomoc.

Mając na uwadze powyższe wnosimy wotum nieufności względem Pana Dyrektora Dariusza Hankiewicza i żądamy odwołania go z zajmowanego stanowiska w trybie natychmiastowym oraz przeprowadzenia szczegółowej kontroli finansowej za okres kadencji.

 

Radzyń Podlaski 2010-11-10

 

Zakładowa Organizacja Związkowa

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego

Pielęgniarek i Położnych

przy SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim

 

Związek Zawodowy

Pracowników Ochrony Zdrowia

w Radzyniu Podlaskim

 

Organizacja Terenowa

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego

Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizykoterapii

przy SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim

 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarnośc”

przy SP ZOZ w Radzyniu Podlaski"

 

Komentarze  

 
#1 a za dyrektorem zlikwidować SORgustawxxx 2010-11-17 21:46
a przynajmniej jego nieprzyjemnego szefa!!!
 
 
#2 bilansles 2010-11-17 21:56
Za sytuację szpitala odpowiada PSL-owski Zarząd Powiatu Hankiewicz odejdzie jak PSL przegra wybory.Był potrzebny bo uzasadniał potrzebę prywatyzacji.
 
 
#3 zamknąć szpitalgustawxxx 2010-11-17 22:19
i przekaształcić go na partię!!!
 
 
#4 komunawiktor123 2010-11-17 23:28
Za komuny było lepiej a kolejki te same
 
 
#5 Gdzie PSL?mietek 2010-11-17 23:30
Jak można pisać takie głupoty to mnie naprawdę zdumiewa. Pan Les chyba nie wie o czym pisze. Za wszystko odpowiada PiS i każdy o tym wie.
 
 
#6 pis sopko isBorys 2010-11-17 23:33
Ludzie, zastanówcie się czasami co wypisujecie. Jak można za wszystkie niepowodzenia w tym kraju obwiniać PiS?? To niedorzeczne. Ja też nie jestem ich zwolennikiem ale tacy ludzie jak mr kormoran są tak samo źli jak ci fanatyczni wyznawcy Pisu
 
 
#7 mr kormoranles 2010-11-17 23:36
Powiedz mi od kiedy Sławecki, Kułak i Kotwica należą do PiS-u
 
 
#8 Panie kormoran !!!!!!!wiktor123 2010-11-17 23:37
Co pan wygaduje jak zwykle ktoś o małej elokwencji i płytkim poziomie emocjonalnym znajdzie się by skomentować. Pierwsze primo proszę o argumenty bo puste i czcze słowa to każdy może wypowiedzieć i właśnie tylko dzięki takim partiom jak PiS okręt który zwiemy naszym krajem nie rozpadł się dzięki obecnym rządzącym to oni są naszą nadzieją na lepszą przyszłość i nie pozwolę w żywe oczy mi tu ich obrażać!!!!
 
 
#9 RE: Związki zawodowe żądają odwołania dyrektora radzyńskiego szpitalamietek 2010-11-17 23:38
Ja nie jestem fanatykiem to po pierwsze, a po drugie ciężko ich nie obwiniać skoro są winni wszystkim niepowodzeniom. To co? Mam udawać, że wszystko zrobili dobrze i mam nie patrzeć na te dziury na drogach i w budżecie? Twoją wypowiedż UpaUpa, z całym szacunkiem, należy wziąć pod ścianę i rozstrzelać jak to dawniej robili te dranie z KGB za czasów Stalina z niewygodnymi ludzmi.
 
 
#10 RE: Związki zawodowe żądają odwołania dyrektora radzyńskiego szpitalamietek 2010-11-17 23:40
Nie muszę argumentować, wystarczy wyjść na ulicę i popatrzeć. O oczywistych rzeczach przecież się nie mówi :P
 
 
#11 Masz wybór, a potem nie płaczwyborca 2010-11-18 09:14
Jeżeli chcesz prywatyzacji szpitala to głosuj na PSL, PO, NASZ POWIAT. Jeżeli chcesz aby Powiat zarządzał szpitalem głosuj na PiS, FORUM, WSPÓLNOTĘ.
To wszystko.
 
 
#12 niewiedza czy klamstwo?Kamara 2010-11-18 11:09
Piszac takie rzeczy pokazujesz jak wielkim ignorantem w tym temacie jestes, albo stosujesz nieczysta manipulacje. To ze odbedzie sie prywatyzacja nie ozancza ze szpital nie bedzie publiczny. Wiem ze dla Ciebie jest to trudne do zrozumienia, albo niewygodne do zrozumienia, ale tak wlasnie bedzie. A powiedz mi jeszcze jedno czy czlonkowie PiS i innych blizniaczych list pokryja sami dlugi szpitala, zagraja w totolotka trafiajac szóstke 4 razy z rzedu, czy tez moze ich nie splaca pozostawiajac niesprywatyzowane puste sciany? Czy tez nie podzielisz sie ta informacja i bedzie to jak zwykle Wasza slodka tajemnica?
 
 
#13 do kamaryles 2010-11-18 13:00
Ignorantem to ty jesteś Prywatyzacja oznacza, że długi szpitala musi spłacić budżet powiatu, a to oznacza, prawdopodobny jego upadek. Liczę, że PSL postąpi honorowo i spłaci długi szpitala za które ponosi odpowiedzialność.
 
 
#14 prywatyzacjaKamara 2010-11-18 13:11
Szpital zostanie przeksztalcony w spolke prawa handlowego, czesc akcji kupia prywatni inwestorzy, co pozwoli splacic dlugi, pakiet kontrolny akcji zostanie w rekach powiatu, co pozwoli miec kontrole nad szpitalem. Pacjenci beda leczeni bezplatnie, bo tak jak dotychczas bedzie podpisywany kontrakt z NFZ.
 
 
#15 idealistales 2010-11-18 14:15
A kto kupi akcje szpitala.Nie wierzy w to nawet starosta.
 
 
#16 po co wy się tak wysilacie?gustawxxx 2010-11-18 18:54
I tak guzik zrobicie, za mali jesteście to po co to pierd-....nie???
 
 
#17 Do kuba1975007 2010-11-18 19:03
Dzieciaku nie okrzesany .
 
 
#18 007gustawxxx 2010-11-18 19:07
już się tak nie poniecaj bo ci poleci
 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.