Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 19 kwietnia 2024 imieniny: Leona, Tymona

Świadczenie 500 plus. W sierpniu trzeba ponownie złożyć wniosek

Michał Maliszewski   
środa, 28 czerwca 2017 07:00

500 złotych na dziecko na stałe zagościło w domowych budżetach wielu rodzin.500 plus

1 kwietnia minął rok od uruchomienia sztandarowego programu PiS - Rodzina 500 plus, a za chwilę urzędy zaleje kolejna fala wniosków o przyznanie świadczenia. Nie warto czekać do ostatniej chwili, bo kolejne pieniądze możemy otrzymać z opóźnieniem.

· Prawo do świadczenia w ramach 500 plus przyznawane jest na okres od 1 października do 30 września roku następnego (pierwszy rok programu był wyjątkiem)

· Żeby dostać pieniądze w październiku 2017, wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia

· Wypłaty będą następowały co miesiąc najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, za który przysługują

Rodzice, którzy w zeszłym roku, lub na początku 2017, złożyli wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego, muszą wypełnić je w tym roku ponownie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wnioski o przyznanie świadczenia są ważne tylko do września. Dlatego dokumenty, które złożyliśmy w kwietniu 2016 roku i później (także w pierwszych miesiącach 2017), mają zastosowanie jeszcze przez trzy miesiące.

Co ważne, wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia, a osoby, które złożą dokumenty do końca tego miesiąca, pieniądze dostaną już w październiku, czyli nie będzie przerwy w wypłacie świadczeń. Ci, którzy nie zdążą z wnioskiem w sierpniu i złożą go później, pieniądze z 500 plus dostaną dopiero w listopadzie, ale z wyrównaniem za poprzedni miesiąc. Świadczenie wypłacane jest najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Program Rodzina 500 Plus

Rządowy program Rodzina 500 plus to świadczenie wychowawcze, które przysługuje wszystkim rodzicom na każde drugie i kolejne dziecko. Aby otrzymać 500 zł także na pierwsze dziecko, trzeba zmieścić się w kryterium dochodowym – 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł na osobę, jeżeli w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne, pozostające na utrzymaniu rodziców.

Jak ustawa definiuje pierwsze dziecko? Jest to "jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia".

Gdzie złożyć wniosek o 500 plus?

Wniosek o 500 plus mogą składać rodzice, opiekunowie prawni lub osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem, pod warunkiem, że dziecko z nim mieszka i jest na jego utrzymaniu, Dokumenty można złożyć w urzędzie gminy lub miasta, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby starającej się o świadczenie. Można zrobić to osobiście lub przez internet (np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej). W obu przypadkach nie wymaga to żadnych opłat. Wnioski o udzielenie świadczenia można także wysłać listem poleconym.

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko powinien zawierać:

- dane osoby starającej się o świadczenie (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL wymagany będzie numer dokumentu potwierdzającego tożsamość).

- dane dzieci będących pod opieką osoby składającej wniosek (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, stan cywilny).

Do wniosku o 500 plus należy dołączyć:

- zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to każdego członka rodziny. Zaświadczenie powinno zawierać dane o wysokości dochodu, należnego podatku i składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu.

- zaświadczenia o innych dochodach.

- oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych dochodach przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym.

- oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego.

- zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do uzyskania świadczenia (np. dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego).

Oczywiście zaświadczenia i dokumenty dotyczące wynagrodzenia należy dołączyć tylko w przypadku starania się o świadczenie 500 plus na pierwsze dziecko.

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane na wskazany we wniosku rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

Komu nie przysługuje 500 plus?

Świadczenia z programu Rodzina 500 plus nie przysługują rodzinom zastępczym, rodzicom, którzy otrzymują zagraniczne świadczenia na dzieci oraz rodzicom, których dziecko przebywa w domu dziecka czy innej placówce opiekuńczo-wychowawczej lub też zawarło małżeństwo przed ukończeniem 18 roku życia.

Pieniądze z programu Rodzina 500 plus trafiają do 57 proc. wszystkich dzieci poniżej 18. roku życia. To oznacza, że 3,91 mln dzieci pozostaje objętych świadczeniem. Świadczenie na pierwsze dziecko w roku ubiegłym pobierało ponad 632 tys. rodzin.

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.

noimage
wykonam sesje zdjęciowe
środa, 10 kwietnia 2024
noimage
Sprzedam opony Neolin
niedziela, 07 kwietnia 2024