Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 17 września 2019 imieniny: Justyny, Franciszka | 1939 - wojska ZSRR wkroczyły na teren Polski

Bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Michał Maliszewski   
czwartek, 25 maja 2017 07:00

UczeńZgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa forma doskonalenia zawodowego dla dorosłych - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ).

Jest to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji, która umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Osoba, która ukończy Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy i zda zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Daje ono uprawnienia do pracy na określonym stanowisku uznawane w całej Unii Europejskiej. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód oraz posiadanie wykształcenia średniego ogólnego uprawnia do tytułu technika w danym zawodzie.

W Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, które ukończyły 18 lat bez względu na wykształcenie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim otwiera na rok szkolny 2017/2018 nabór na następujące bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń - kwalifikacja w zawodzie: technik mechanik.

Kurs ten kształtuje następujące umiejętności:

Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeńProjektowanie procesów technologicznych oraz sporządzanie dokumentacjiWykonywanie rysunków technicznych w programie CADWykonywanie obliczeń konstrukcyjnych części maszynNadzorowanie przebiegu produkcji

Czas trwania kursu: 2 semestry

AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych - kwalifikacja w zawodzie: technik rachunkowości 431103

Uczestnik kursu nauczy się:

sporządzać dokumentację pracowniczą, obliczać wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania, rozliczać wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, stosować oprogramowanie kadrowo-płacowe, prowadzić ewidencje podatkowe, sporządzać deklaracje podatkowe, stosować oprogramowanie do sporządzania rozliczeń podatkowych, sporządzać dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, stosować program do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Czas trwania kursu: 3 semestry.

Zajęcia w systemie weekendowym.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 83 352 73 32.

 

Komentarze  

 
#1 RE: Bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskimhesian 2017-05-29 11:02
Wypadałoby sprawdzić poprawność numeru do kontaktu...
 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.