Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 24 października 2020 imieniny: Marty, Marcina, Rafała | 1993 - ks. Bp. Jan Mazur dokonał konsekracji Kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim

Już niedługo

Nigdzie się nie wybieraj... Siedź spokojnie w domu i oglądaj telewizję, albo czytaj książki :)
Dodaj wydarzenie
Zobacz wszystkie

Reklama

Rozkład jazdy autobusów Ogłoszenia Imprezy i wydarzenia Ceny paliw

Na skróty

PRZEŁAMAĆ NIEMOC 2011

Mariusz Szczygieł   
piątek, 01 kwietnia 2011 12:43

Przełamać niemoc 

PRZEŁAMAĆ NIEMOC


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim już trzeci rok z powodzeniem realizuje projekt systemowy pn.: „PRZEŁAMAĆ NIEMOC". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

CEL PROJEKTU

 Celem głównym projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym równego dostępu do zatrudnienia. Realizacja projektu posiada wartość dodaną, którą stanowi bardziej kompleksowa i skuteczna praca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz osób niepełnosprawnych.

UCZESTNICY:

Działania prowadzone w projekcie są skierowane do osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie powiatu radzyńskiego, w wieku aktywności zawodowej, zatrudnionych lub posiadających status osoby bezrobotnej/nieaktywnej zawodowo.

W 2011 roku wsparcie otrzyma 30 osób.


DZIAŁANIA:

Dla uczestników projektu systemowego przewidziano działania z zakresu aktywnej integracji:

- INSTRUMENT AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ - organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Zadaniem aktywizacji społecznej jest wykształcenie umiejętności, które pozwolą sprawnie funkcjonować w środowisku rodzinnym, sąsiedzkim, rówieśniczym i zawodowym.

Planowany termin – kwiecień/maj 2011r. oraz wrzesień 2011r.

- INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ - w ramach tego działania każdy uczestnik skorzysta z rehabilitacji podczas pobytu na dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w Jarosławcu.

Planowany termin - maj 2011r.

- INSTRUMENT AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ - skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym - szkolenie komputerowe z obsługą internetu. Planowany termin – lipiec/sierpień 2011r.

W ramach projektu PCPR zapewnia uczestnikom catering na kursie zawodowym i spotkaniach z doradcą zawodowym oraz dojazd na turnus rehabilitacyjny.

Osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności PCPR umożliwi korzystanie z usług asystenta osób niepełnosprawnych.

 

Tekst promocyjny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.