Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 2 lutego 2023 imieniny: Maria, Mirosław, Joanna

MULKS "Technik-Orion" zaprasza na Walne

Prezes MULKS „Technik – Orion” Piotr Mackiewicz   
wtorek, 08 lutego 2022 06:00

MULKS Technik-OrionZarząd MULKS „Technik – Orion” przy ZSP w Radzyniu PodlaskimZarząd MULKS „Technik – Orion” przy ZSP w Radzyniu Podlaskim zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze, które odbędzie się 10 lutego 2022 r. (czwartek) w sali 153 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim przy ul. Sikorskiego 15:

- w I terminie o godz. 15:30

- w II terminie o godz. 15:45

Porządek zebrania:

1. Otwarcie.

2. Wybór Przewodniczącego zebrania.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie quorum.

5. Podjecie uchwały w sprawie zmian w statucie klubu.

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za ubiegłą kadencję.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Udzielenie absolutorium Zarządowi.

10. Dyskusja.

11. Wybór Zarządu Klubu.

12. Wybór Komisji Rewizyjnej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie programu działania na nowa kadencję.

14. Zakończenie obrad.

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.