Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 19 września 2020 imieniny: Konstancji, Januarego

Już niedługo

Nigdzie się nie wybieraj... Siedź spokojnie w domu i oglądaj telewizję, albo czytaj książki :)
Dodaj wydarzenie
Zobacz wszystkie

Reklama

Gmina zaprasza na rajd szlakiem Sienkiewicza

Mariusz Szczygieł   
środa, 24 czerwca 2020 06:00

Rajd KRZYWDAGminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim oraz Gmina Radzyń Podlaski zapraszają na rajd rowerowy szlakiem Sienkiewicza.

Dwudniowy rajd rozpocznie się 4 lipca i pierwszego dnia poprowadzi trasą Radzyń Podlaski - Borki - Oszczepalin - Krzywda - Okrzeja - Krzywda.

W niedzielę 5 lipca cykliści wyruszą z Krzywdy, przejadą przez Adamów, Wolę Gułowską, Serokomlę i dotrą do Radzynia Podlaskiego.

Zapraszamy!

Regulamin Integracyjnego Rajdu Rowerowego

Gminy Radzyń Podlaski

I. Cel rajdu:

- propagowanie aktywnych form wypoczynku  oraz zdrowego trybu życia,

- propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży,

- propagowanie jazdy na rowerze jako formy aktywności fizycznej,

- poznawanie walorów krajobrazowych, przyrodniczych,

- integracja mieszkańców,

II. Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim, 21- 300 Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32, adres e-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,  informacje pod nr telefonu 501120729

Współorganizator:

Urząd Gminy w Radzyniu Podlaskim 21-300, ul. Warszawska 32,

III. Termin rajdu: 04- 05 lipca 2020 roku (sobota, niedziela) wyjazd sobota godz.9.00 sprzed Urzędu Gminy w Radzyniu Podlaskim

IV. Trasa rajdu:

Miejscowości w sobotę: RADZYŃ PODLASKI, BORKI, WOJCIESZKÓW, KRZYWDA, OKRZEJA, KRZYWDA

Miejscowości w niedzielę: KRZYWDA, WOLA GUŁOWSKA, SEROKOMLA, WOLA OSOWIŃSKA , RADZYŃ PODLASKI , powrót ok. godz.17

V. Koszt rajdu wynosi 20 zł. ( grill, prysznic, wejściówki, kawa, herbata)

 Zgłoszenia  udziału przyjmowane są do  2 lipca 2020 roku !

VI. Warunki uczestnictwa:

1. Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników . O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Na czele rajdu stoi przewodnik, za którym poruszają się pozostali uczestnicy rajdu zorganizowani w kolumnach.

3. Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie. Dzieci pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

4. Uczestnik zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 20 zł . Nocleg pod namiotami na stadionie GOSiR w Krzywdzie ( organizator zawiezie przekazane namioty przez uczestników rajdu na miejsce noclegowe, wieczorem w sobotę grill, możliwość skorzystania z prysznica, kawa, herbata)

VII. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

1. Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu.

2. Posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

3. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez nieletnich uczestników rajdu.

4. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadania kasku ochronnego.

5. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.

6. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.

7. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.

8. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15.

9. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalne jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.

10. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na parkingu, łące lub polanie.

12. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych zabudowań.

13. Przed wyruszeniem należy omówić trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia, zaplanować bezpieczne miejsca postoju na odpoczynek i posiłek.

15. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.

16. Rajd prowadzą osoby wyznaczone przez organizatora. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Rajdu i poleceń prowadzących Rajd.

VIII. Informacje dodatkowe:

1. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.

2. Długość trasy wynosi ok. 100 km w dwa dni

3. Organizator udostępnia miejsce na nocleg (pod namiotami) na stadionie sportowym GOSiR w Krzywdzie (możliwość skorzystania z prysznica, w sobotę grill, kawa, herbata)

IX. Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych

2. Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim z siedzibą przy ul. Warszawskiej 32, 21-300 Radzyń Podlaski,

4. Dane będą przetwarzane wyłącznie umieszczenie wizerunku na stronie internetowej, portalu społecznościowym oraz dokumentacją związaną z organizacja Rajdu,

5. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

6. Rajd ze względu na złe warunki atmosferyczne może zostać odwołany.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy oraz za szkody i wypadki wyrządzone przez uczestników.

9. Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich

10. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania.

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.