Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 26 kwietnia 2019 imieniny: Marzeny, Klaudiusza

Debata o stanie i przyszłości przedszkoli i szkół w gminie Ulan

Barbara Murawka GOK Ulan-Majorat   
czwartek, 13 września 2018 07:00

Podczas debaty12 września 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ulanie-Majoracie odbyła się pierwsza debata o stanie i przyszłości przedszkoli i szkół. Debata ma pomóc wyznaczyć kierunki rozwoju lokalnej oświaty.

Gmina Ulan-Majorat uczestniczy w projekcie „Wsparcie kadry JST w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój kompetencji kluczowych uczniów” realizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie. Debata oświatowa jest częścią tego projektu i służy zwiększeniu stopnia partycypacji środowisk lokalnych w procesie podejmowania decyzji strategicznych.

Debatę rozpoczęto odczytaniem list głównego organizatora Jarosława Koczkodaja Wójta Gminy - „Nasza gmina, Gmina Ulan-Majorat docenia wartość edukacji i potencjał otwartego, zaangażowanego społeczeństwa. Pamiętamy, że przyszłość naszej ojczyzny w znacznym stopniu zależy od tego, co dzieje się w polskich szkołach, a przyszłość naszej gminy zależy od tego, co dzieje się w szkołach ulańskich. Staramy się także rozszerzać sferę wpływu mieszkańców na decyzje, które ich bezpośrednio dotyczą, ponieważ zależy nam, abyśmy wszyscy mieli świadomość współuczestnictwa w współodpowiedzialności za naszą małą ojczyznę.

W debacie uczestniczyli: Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi, Dyrektorzy Szkół, punktów przedszkolnych i żłobka z nauczycielami, uczniami i rodzicami, przedstawiciele organizacji i instytucji, które stale współpracują ze szkołami i których wkład w rozwój lokalnej oświaty jest w Ulanie wysoko sobie cenimy: Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych, Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół, Praktyka Lekarza Rodzinnego Salus, Komenda Powiatowa Policji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka Publiczna, Urząd Gminy, UKS Sprint i Ulańska Rada Seniorów. W debacie uczestniczyli także absolwenci ulańskich szkół.

Gmina znajduje się w okresie zasadniczych przemian w systemie oświaty, przemian, które znacząco wpływają na sytuację organu prowadzącego. Rosną gminne wydatki na oświatę przy jednocześnie malejącej subwencji oświatowej. Oznacza to, że gmina musi przeznaczać coraz większe środki własne na utrzymanie szkół. Na szczęście władze gminy Ulan rozumieją, że nakłady na edukację to inwestowanie w przyszłość dzieci i młodzieży oraz w rozwój gminy.

Rosnące wydatki budzą jednak określone wątpliwości: czy środki te są należycie wykorzystane? Czy efekty kształcenia są współmierne do nakładów? Czy jakość gminnej oświaty spełnia oczekiwania mieszkańców? Wyznaczając kierunki rozwoju oświaty w Gminie Ulan-Majorat Wójt Gminy chciał poznać opinię wszystkich, którzy w procesie edukacyjnym uczestniczą i wszystkich, którym problemy oświaty są bliskie.

Gościem specjalnym, który kierował debatą, był Jarosław Kordziński - trener, coach, tutor, mediator i nauczyciel. Przygotował i przeprowadził szereg projektów szkoleniowych przygotowujących uczestników do praktycznego wykorzystania technik komunikacyjnych w szkole. Jest autorem wielu książek z tego zakresu.

Debata prowadzona w formie World Café zaktywizowała uczestników i przyniosła bardzo interesujące rezultaty.

„Efekty z pewnością okażą się przydatne i zostaną wykorzystane przy tworzeniu planów rozwoju oświaty w gminie i planów wspomagania szkół”  – podsumował spotkanie Wójt Gminy.

To była pierwsza debata o kierunkach rozwoju oświaty w gminie. Kolejne spotkania partnerów społecznych będą dotyczyły innych dziedzin życia, na które ma wpływ samorząd. Ochrona zdrowia, sport, sytuacja seniorów – to tylko niektóre z tematów, którymi warto się zająć.

180912-debata-01180912-debata-02180912-debata-03180912-debata-04180912-debata-05180912-debata-06180912-debata-07180912-debata-08180912-debata-09180912-debata-10180912-debata-11180912-debata-12180912-debata-13180912-debata-14180912-debata-15180912-debata-16180912-debata-17180912-debata-18180912-debata-19180912-debata-20180912-debata-21180912-debata-22180912-debata-23180912-debata-24180912-debata-25180912-debata-26180912-debata-27180912-debata-28180912-debata-29180912-debata-30180912-debata-31180912-debata-32180912-debata-33180912-debata-34180912-debata-35180912-debata-36180912-debata-37180912-debata-38180912-debata-39180912-debata-40180912-debata-41180912-debata-42180912-debata-43180912-debata-44180912-debata-45180912-debata-46180912-debata-47180912-debata-48180912-debata-49180912-debata-50180912-debata-51180912-debata-52180912-debata-53180912-debata-54180912-debata-55180912-debata-56

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.