Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 22 czerwca 2018 imieniny: Pauliny, Tomasza
Rozkład jazdy autobusów Ogłoszenia Imprezy i wydarzenia Ceny paliw

Na skróty

Dariusz Magier nie jest już dyrektorem IPN

Michał Maliszewski   
środa, 17 maja 2017 15:48

Dariusz MagierNowym dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie został Marcin Krzysztofik. Po siedmiu miesiącach urzędowania zastąpił Dariusza Magiera.

Radzynianin został odwołany wczoraj, 16 maja br. Nowy dyrektor dotychczas obejmował stanowisko naczelnika Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Na razie nie znane są powody odwołania Dariusza Magiera ze stanowiska. Nominację na tę funkcję Magier otrzymał od prezesa IPN dr Jarosława Szarka. Od tej samej osoby otrzymał wczoraj wypowiedzenie.

Jak informuje redaktor na stronie internetowej IPN: „Marcin Krzysztofik, nowy dyrektor lubelskiego IPN jest absolwentem historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ukończył też studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Jego zainteresowania naukowe obejmują: niezależny ruch chłopski II poł. lat 70., działalność i struktury aparatu bezpieczeństwa, sądownictwo wojskowe w okresie po 1944 r. Przygotowuje pracę doktorską na temat Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie. Wybrane publikacje: edycje źródeł dot. Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej i Ziemi Lubelskiej (wspólnie z dr Małgorzatą Chomą-Jusińską), Księgi Więzienia na Zamku w Lublinie 1944–1954”.

 

Komentarze  

 
#21 Andrzej Kotyłaakotyla 2017-05-19 07:32
Pani malina1986 bardzo się wymądrza, to i ja popróbuję. "Magister" w dosłownym tłumaczeniu z łaciny znaczy tyle, co "nauczyciel". Nie jest jednak tytułem zawodowym jak np. technik czy inżynier, a jest - i to niezależnie od czasu jego uzyskania - pierwszym tytułem naukowym nie oznaczającym oczywiście samodzielnego badacza. Sformułowanie "związany z ukończeniem studiów wyższych" nie znajduje żadnego uzasadnienia. Obrona pracy magisterskiej wprawdzie wieńczy koniec studiowania, ale jest wiele osób z absolutorium a bez magisterium i też mają one wykształcenie wyższe.
 
 
#22 RE: Dariusz Magier nie jest już dyrektorem IPNmalina1986 2017-05-19 13:34
Panie Kotyła, jedynie stwierdzam fakt. Magister jest tytułem zawodowym po ukończeniu studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a nie naukowym. Tytułem "związanym z ukończeniem studiów" był natomiast za czasów PRL-u do lat 80. Samodzielnym badaczem jest doktor habilitowany, bo nawet nie doktor, a tym bardziej nie magister. Proszę sobie poczytać ustawę obecną i tą z PRL-u, a potem się wypowiadać. Z początkiem lat 90. były w Polsce (nie wiem, czy jeszcze istnieją) sklepy z tzw. śmiesznymi rzeczami. Można w nich było kupić m.in. cukierki z pieprzem czy pierdzącą poduszkę. Podejrzewam, że gdyby poszperać, pewnie można byłoby tam kupić również dyplomy z "tytułem naukowym magistra", a może nawet z "tytułem naukowym licencjata lub inżyniera". Takie rzeczy dostępne mogą być jedynie w sklepach ze śmiesznymi rzeczami, bo uczelnie takowych dyplomów nigdy nie wydawały.
 
 
#23 solidne wyjaśnienie sprawyP.K. 2017-05-19 13:55
 
 
#24 RE: Dariusz Magier nie jest już dyrektorem IPNmalina1986 2017-05-19 13:55
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania
oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia
studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu
"Na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005  r. — Prawo o  szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2 zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) tytuły zawodowe nadawane absolwentom:
a) studiów pierwszego stopnia,
b) studiów drugiego stopnia,
c) jednolitych studiów magisterskich.

(...) § 3. Absolwentom studiów drugiego stopnia nadaje się tytuły zawodowe:
1) magister — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia lub magister inżynier — po uzyskaniu efektów kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich oraz efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia; 2) magister inżynier architekt — po uzyskaniu efektów
kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku architektura;
3) magister inżynier architekt krajobrazu — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku architektura krajobrazu;
4) magister inżynier pożarnictwa — inżynierom pożarnictwa po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w  Szkole Głównej Służby Pożarniczej;
5) magister pielęgniarstwa — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo;
6) magister położnictwa — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku położnictwo;
7) magister sztuki — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunkach w ramach obszaru sztuki;
8) magister — po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunkach innych niż kierunki wymienione w pkt 5—7, prowadzonych w ramach innych obszarów kształcenia.
§ 4. Absolwentom jednolitych studiów magisterskich nadaje się tytuły zawodowe":
1) lekarz; 2) lekarz dentysta; 3) lekarz weterynarii; 4) magister farmacji; 5) magister sztuki; 6) magister".
Link: isap.sejm.gov.pl/.../
 
 
#25 Andrzej Kotyłaakotyla 2017-05-19 15:33
W czasach, gdy uzyskałem tytuł magistra filologii polskiej (36 lat temu!), nie było przytaczanych tu przepisów i wyglądało to zupełnie inaczej. Nie było np. studiów dwustopniowych, etc. W związku z tym sorry, niepotrzebnie się wtrącałem w ten dyskurs.
 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.