Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 30 marca 2017 imieniny: Amelii, Leonarda | 1867 - Kupno Alaski przez Stany Zjednoczone

Powiat Radzyński uzyskał dofinansowanie na budowę nowoczesnych warsztatów przy ZSP

Michał Maliszewski   
sobota, 11 marca 2017 08:00

Starosta Lucjan KotwicaUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego dokonał pozytywnej oceny złożonego przez Powiat Radzyński wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, którego wartość całkowita wynosi 1 673 775,60  zł z czego wkład własny powiatu wynosi 167 377,56 zł.

W ramach tego projektu w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim będą prowadzone działania mające na celu poprawę jakości standardów kształcenia zawodowego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej zwiększającej szanse na rynku pracy dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

Zgodnie z założeniami tego projektu szkoły zawodowe zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, wprowadzone zostaną innowacyjne formy nauczania, poszerzona oferta zajęć specjalistycznych umożliwiająca uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz uzyskiwania nowych uprawnień zwiększających szanse uczniów na rynku pracy, poprzez kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy w danym zawodzie, oparty na organizacji zajęć praktycznych, staży i praktyk zawodowych. 

Projekt ten wpisuje się w szereg planowanych przez powiat inwestycji w obszarze edukacji zawodowej, z czego najważniejszą inwestycją jest budowa warsztatów kształcenia zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim.

Projekt na budowę warsztatów został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego pod względem formalnym i jest w trakcje oceny merytorycznej. 

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.