Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 26 maja 2019 imieniny: Filipa, Pauliny, Marianny - DZIEŃ MATKI

Społeczność lokalna włączyła się w proces rewitalizacji miasta

Michał Maliszewski   
środa, 01 marca 2017 08:00

Rozmowy o rewitalizacji miastaWczoraj, 28 lutego 2017 roku o godzinie 11.00 odbyło się ostatnie z cyklu czterech spotkań z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami w sprawie wspólnego opracowania Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski.

Program rewitalizacji jest dokumentem strategicznym, wspierającym aktywność środowisk lokalnych i współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie objętego obszaru. Działania te mają na celu polepszenie jakości życia mieszkańców, trwałą odnowę obszarów miejskich, poprawę ładu przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy. Włączenie się w te działania ma pozwolić na przygotowanie zadań rewitalizacyjnych odpowiadających na potrzeby mieszkańców. Pozwoli to również ubiegać się o dotację rzędu 9 milionów złotych!

My również braliśmy czynny udział w tych spotkaniach. Razem z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami proponowaliśmy inwestycje, które mogą poprawić życie mieszkańców Radzynia Podlaskiego. Głównym zadaniem zebranych osób było wypełnienie fiszek, w których musieli zapisać swoje pomysły na zmianę lub odnowienie miasta. Przez dłuższy czas odbywała się również dyskusja na temat edukacji, bezrobocia oraz kultury w Radzyniu.

Jakie pomysły padły podczas omawiania procesu rewitalizacji miasta?

  • Członkowie Stowarzyszenia Seniorów „Radzyńskie Wrzosy” zaproponowali trzy pomysły, związane z Oranżerią i jej otoczeniem: Rewitalizacja sali widowiskowej, rewitalizacja parku oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych.
  • Polski Związek Niewidomych z siedzibą w Radzyniu Podlaskim zapisał powołanie komisji do spraw przestrzegania konwencji praw osób niepełnosprawnych. Jej głównym zadaniem byłoby monitorowanie, by wszystkie zrewitalizowane obiekty były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • My, jako redakcja portalu iledzisiaj.pl we współpracy z zebranymi stowarzyszeniami zaproponowaliśmy przywrócenie świetności zalewowi radzyńskiemu. Odnowienie plaży i pomostów, ustawienie małej sceny, utworzenie miejsc na grilla i siłowni na świeżym powietrzu. Głównym celem tego miejsca byłaby wspólna rekreacja mieszkańców przy wodzie i pod chmurką. To również świetna zachęta dla mieszkańców okolicznych miejscowości do wypoczynku w naszym mieście.
  • Radzyńskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych wniosło o utworzenie Domu Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych. Takie miejsce miałoby się znaleźć przy ul. Parkowej 2. Musi być odpowiednio zagospodarowane i przystosowane do rehabilitacji i integracji osób niepełnosprawnych. Na działce otaczającej budynek powstałby odpowiedni plac do spotkań i integracji.
  • Radzyńskie Stowarzyszenie dla Kultury „Stuk-Puk” zaprezentowało pomysł stworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych. Zaplecze lokalowe miałoby się mieścić na ul. Koszary, w którym odbywałyby się spotkania wystawiennicze, konferencyjne, a także zaplecze biurowe i multimedialne dla istniejących i powstających organizacji pozarządowych.

Zostały złożone także dwa niepodpisane projekty na: Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów, Zagospodarowanie rzeki Białki (oczyszczenie, utwardzenie poboczy, zbudowanie przystani dla rowerów wodnych i kajaków).

Pozostałe projekty złożone przez urzędników z miejskiego ratusza to: Modernizacja parku w Radzyniu Podlaskim, Kompleksowa rewitalizacja dzielnicy Koszary (inkubatory przedsiębiorczości, lokale usługowo-handlowe), rewitalizacja placu publicznego Rynek (stary dworzec PKS – przebudowa placu, usunięcie infrastruktury kolidującej, wybudowanie placu, elementów trwałej architektury), rewaloryzacja Oranżerii (kompleksowa rewitalizacja budynku oraz terenu wokół, monitoring), Likwidacja lokalnej kotłowni w Spółdzielni DOM (rozbudowa sieci ciepłowniczej miejskiej).

To tylko niektóre z projektów, jakie zostały zgłoszone i odczytane na ostatnim spotkaniu. Które dojdą do skutku? Nie wiemy. - Udział w projekcie to okazja, by odnowić i ożywić nasze miasto. Pamiętajmy, że nieobecni nie mają racji – mówił za pośrednictwem strony miejskiej burmistrz Jerzy Rębek. Mamy więc nadzieję, że głosy mieszkańców będą miały przełożenie w procesie rewitalizacji Radzynia Podlaskiego.

Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - https://iledzisiaj.pl/images/stories/aktualnosci-17/170228-rewital