Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 2 lipca 2022 imieniny: Jagoda, Urban, Otton

Już niedługo

Nigdzie się nie wybieraj... Siedź spokojnie w domu i oglądaj telewizję, albo czytaj książki :)
Dodaj wydarzenie
Zobacz wszystkie

Reklama

Zobacz jak wygląda radzyńska pływalnia w rok po rozpoczęciu budowy

Piotr Sławecki   
piątek, 25 maja 2012 10:35

Radzyńska pływalnia 12 miesięcy po rozpoczęciu budowyPod koniec maja ubiegłego roku (20.05.2011) przekazano generalnemu wykonawcy F.H.U. „FEWATERM" plac budowy celem realizacji inwestycji pn. „Powiatowy kompleks sportowo-rekreacyjny w Radzyniu Podlaskim. Etap II – KRYTA PŁYWALNIA".

Od tego czasu rozpoczęły się właściwe roboty budowlane, poprzedzone we wcześniejszych miesiącach pracami projektowymi i uzyskiwaniem pozwoleń. Przez kolejne miesiące obiekt wychodził „z ziemi" stabilizowany tonami stali i betonu, trwały prace konstrukcyjne. Kończono kolejne etapy budowy. Po 12 miesiącach widać zaawansowanie robót na powstającym obiekcie pływalni.

Obecnie trwają prace wykończeniowe oraz budowa drogi i placu przed pływalnią. Pracownicy utwardzają tłuczniem skalnym plac przed głównym wejściem, układają nawierzchnię z kostki brukowej, budują chodniki. Ponadto trwają prace ziemne przy budowie drogi, przedłużeniu ul. Korczaka. Na dachu pływalni powstaje instalacja do montażu kolektorów solarnych podgrzewających wodę. Elewacja budynku zaczyna nabierać kolorystyki.

Pod koniec miesiąca rozpocznie się montaż aluminiowych elementów zewnętrznych elewacji przed głównym wejściem do obiektu. Wewnątrz budynku ułożone zostały płytki ścienne w głównej hali basenowej oraz podłogowe w holu wejściowym, korytarzach i pomieszczeniach sanitarnych. Niecki basenowe główna i rekreacyjna wykładane są płytkami o specjalnych parametrach nasiąkliwości. Widoczne stały się tory pływackie. Ponadto zainstalowano konstrukcję drzwi wejściowych wewnętrznych i część oświetlenia. W pomieszczeniach zaplecza, szatniach trwają prace malarskie. Szeroki zakres prac skupiony jest wokół instalacji przewodów elektrycznych, aparatury wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, grzewczej oraz technologii basenowej. Dzięki uprzejmości kierowników budowy możemy pokazać znajdujące się po niecką „serce basenu", z aparaturą sterującą, filtrami, pompami, korytarzami rur i przewodów wentylacyjnych. Realizowane są roboty przy konstrukcji wieży zjeżdżalni rurowej. Na budowę dostarczane są elementy wyposażenia pływalni, urządzenia rekreacyjne, systemy elektronicznej rejestracji użytkowników, panele sterowania. Po zakończeniu tych prac, zostanie urządzony teren i nasadzona zieleń wokół obiektu. Główna ściana pływalni „oczekuje" na nazwę i logo, które zostaną wyłonione w konkursie. Generalnym wykonawcą prac jest F.H.U. „FEWATERM".

Według zapewnień generalnego wykonawcy prace powinny zakończyć się w przewidzianym umową terminie do 14 sierpnia 2012 r.

 

Tak wyglądał plac budowy w zeszłym roku:

120424-plywalnia-01120424-plywalnia-03120424-plywalnia-70

 

Tak wygląda teraz:

120424-plywalnia-04120424-plywalnia-05120424-plywalnia-06120424-plywalnia-07120424-plywalnia-08120424-plywalnia-09120424-plywalnia-10120424-plywalnia-11120424-plywalnia-12120424-plywalnia-13120424-plywalnia-14120424-plywalnia-15120424-plywalnia-16120424-plywalnia-17120424-plywalnia-18120424-plywalnia-19120424-plywalnia-20120424-plywalnia-21120424-plywalnia-22120424-plywalnia-23120424-plywalnia-24120424-plywalnia-25120424-plywalnia-26120424-plywalnia-28120424-plywalnia-29120424-plywalnia-30120424-plywalnia-31120424-plywalnia-33120424-plywalnia-34120424-plywalnia-35120424-plywalnia-36120424-plywalnia-37120424-plywalnia-38120424-plywalnia-39120424-plywalnia-40120424-plywalnia-41120424-plywalnia-42120424-plywalnia-43120424-plywalnia-44120424-plywalnia-45120424-plywalnia-46120424-plywalnia-47120424-plywalnia-48120424-plywalnia-49120424-plywalnia-50120424-plywalnia-51120424-plywalnia-52120424-plywalnia-53120424-plywalnia-54120424-plywalnia-55120424-plywalnia-56120424-plywalnia-58120424-plywalnia-59120424-plywalnia-60120424-plywalnia-61120424-plywalnia-62120424-plywalnia-63120424-plywalnia-64120424-plywalnia-65120424-plywalnia-66120424-plywalnia-67120424-plywalnia-68120424-plywalnia-69

 

Projekt pn. „Powiatowy kompleks sportowo-rekreacyjny w Radzyniu Podlaskim. Etap II – KRYTA PŁYWALNIA" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.
Całkowita wartość projektu wynosi 12 167 626,97 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 9 734 101,57 zł.

Beneficjent/lider projektu: Miasto Radzyń Podlaski
Partnerzy projektu: Powiat Radzyński, Gmina Czemierniki, Gmina Radzyń Podlaski

Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj" obejmuje wykonanie krytej pływalni w Radzyniu Podlaskim przy ul. Sikorskiego 15a bezpośrednio przylegającej do istniejącej hali widowiskowo-sportowej, wyposażenia, wydzielonego terenu zielonego, placu przed wejściem głównym, podjazdu gospodarczego, dróg, chodników, parkingów, oświetlenia zewnętrznego oraz zieleni. W zakres pływalni krytej wchodzą: 1) basen pływacki 25,00x12,50 m, 2) basen szkoleniowo-rekreacyjny w skład którego wchodzą: a) basen do nauki pływania, b) basen rekreacyjny wraz z urządzeniami, 3) hol wejściowy z szatnią i toaletami (w tym dla osób niepełnosprawnych), 4) hol kasowy, 5) niezbędne zaplecze przebieralniowo - natryskowe, 6) zjeżdżalnia rurowa ślimakowa, 7) sauna, 8) pomieszczenia administracji, personelu oraz techniczne, 9) trybuny dla widzów (rodziców) oraz miejsca do siedzenia w strefie mokrej przy basenach. Budynek pływalni zostanie zaprojektowany i wykonany w sposób zapewniający maksymalną dostępność dla osób niepełnosprawnych.
.... z historii projektu:
29.05.2009 r. - rozpoczęcie naboru wniosków w ramach RPO WL na lata 2007-2013, tryb konkursowy
- ocena formalna, merytoryczna, strategiczna, decyzja Zarządu Województwa
24.08.2010 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL na lata 2007 – 2013.
- wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy
04.11.2010 r. - podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj"
12.11.2010 r. - wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę krytej pływalni
- prace projektowe, dokumentacja techniczna - opracowanie projektu pływalni, instalacji, zagospodarowania terenu.
13.04.2011 r. - uzyskanie pozwolenia na budowę
- wyłonienie inspektorów nadzoru oraz menedżera kontraktu
20.05.2011 r. - przekazanie placu budowy
- roboty budowlane
14.08.2012 r. - przewidywany termin zakończenia prac

efrr

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.