Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 27 maja 2020 imieniny: Juliusza, Magdaleny, Jana

Już niedługo

Nigdzie się nie wybieraj... Siedź spokojnie w domu i oglądaj telewizję, albo czytaj książki :)
Dodaj wydarzenie
Zobacz wszystkie

Reklama

L sesja Rady Miasta

Katarzyna Wodowska   
wtorek, 28 września 2010 00:00
Przedszkole miejskie było jednym z tematów na L sesji Rady Miasta23 września została zwołana L sesja Rady Miasta. Podjęto 5 uchwał. W punkcie interpelacje i zapytania powróciły wątki zalanych ogródków działkowych, remontu chodnika przy ulicy Międzyrzeckiej i odbioru technicznego Ostrowieckiej.

Po otwarciu sesji, stwierdzeniu quorum i przyjęciu protokołu z poprzednich obrad, przewodniczący Jacek Piekutowski oddał głos burmistrzowi, który wprowadził do harmonogramu projekt uchwały dotyczącej utworzenia odrębnego obwodu głosowania w radzyńskim SP ZOZ. Radni jednogłośnie przyjęli poprawkę.

Sprawozdanie z działalności burmistrza i wykonania uchwał Rady

Burmistrz poinformował, że uchwały podjęte na poprzedniej sesji są w różnym stopniu realizacji. Witold Kowalczyk: „Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” miasta Radzyń Podlaski jest w trakcie realizacji. Alkoholowe: jedna uchylająca a druga uchwalająca- w tej chwili przesłane zostały dokumentacje w Dzienniku Urzędowym województwa lubelskiego. W sprawie nabycia nieruchomości- podpisaliśmy już akt notarialny. W sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego został ogłoszony przetarg.

Do projektu Wrota Lubelszczyzny przystąpiliśmy zgodnie z intencją. Również zostały wysłane stosowne wnioski do Ministra Skarbu o woli komunalizacji przedsiębiorstwa PKS. Zmiany w budżecie są w trakcie realizacji. W sprawie organizacji Szlak Jagielloński wypełnione zostały stosowne dokumenty a deklaracja wysłana. Jeśli chodzi o uchwałę dotyczącą nadania honorowego obywatelstwa to akt został wręczony burmistrzowi Egyek na uroczystej sesji poświęconej XX- leciu samorządu.”

 Informacje Przewodniczącego Rady

Jacek Piekutowski podał do wiadomości, że do Rady Miasta zwrócili się mieszkańcy ul. Kościuszki. Sprawa dotyczy terenów, które zostały podtopione. - Burmistrz na komisji rozwoju gospodarczego wyjaśnił sprawę. Zostały podjęte działania w kierunku oczyszczenia rowów, wymiany przepustów. (…) Część tego terenu należy do wspólnoty a druga część do spółek, które powinny się tym zajmować. Ale burmistrz poinformował mnie, że miasto wykona te działania, aby ten teren nie był zalewany - wyjaśnił Piekutowski.

Drugie pismo wystosował naczelnik Urzędu Skarbowego. „24 oświadczenia majątkowe zostały wypełnione bez uwag. Natomiast 11 oświadczeń ma uchybienia. Jednak Urząd nie podejmował żadnych działań w związku ze stwierdzonymi uchybieniami, a jedynie prosił o staranniejsze wypełnianie”- przeczytał przewodniczący.

 Interpelacje, zapytania i odpowiedzi

Radny Maciej Tracz wystosował serię pytań do burmistrza:

 1. „Proszę o podanie więcej szczegółów na temat działań, które miasto ma podjąć w zakresie udrożnienia i odwodnienia zalanych terenów na Lendzinku.”

Burmistrz: „Część rowów stanowi własność wspólnoty gruntowej a część spółek wodnych. Nie uzyskamy jednak od nich efektu. Dlatego podjąłem decyzję, aby spróbować jeszcze raz czyścić rowy. Okazało się jednak, że nie można tam wjechać sprzętem mechanicznym, więc zostaje oczyszczanie ręczne. Wyczyszczony został już odcinek do pierwszej przecznicy od mostu. Woda spadła w granicach 15- 20 cm. Będziemy ten rów czyścili dalej aż do przepustu na ulicy Bohaterów. (…) Chce przypomnieć, że w 2008 roku ten rów był czyszczony. Na wiosnę rozebraliśmy zniszczone dwa przepusty. Ale trzeba również powiedzieć, że gdyby nie zostały zasypane rowy istniejące wcześniej to nie byłoby żadnych podtopień. Wracając do głównego pytania: sądzę, że w ciągu tygodnia lub dwóch rów zostanie wyczyszczony. Gdy wody spadną i będzie można wejść ze sprzętem to jeszcze pogłębimy rowy i wtedy powinien być spokój.”

Radny Mieczysław Zając: „Prosiłbym, aby w dalszej perspektywie uwzględnić powiększenie średnic przepustów na ulicy Targowej, Bohaterów i przy ujęciu wodnym tuż przy bramie na ogródki działkowe. To przyspieszy przepływ wody.”

 2. „Kilka miesięcy temu poruszałem tę kwestię. Pan burmistrz obiecywał naprawę chodników na ulicy Międzyrzeckiej. Rzeczywiście jakiś czas później grupa tam pracowała, ale zakończyła tę naprawę na części vis a vis ogródków działkowych. Czy kontynuacja tej naprawy będzie podjęta na tym dramatycznie słabym odcinku bliżej Nadwitnia. Zdaje się, że materiału powinno trochę być, bo z ulicy Lubelskiej były zdjęte płytki.”

Burmistrz: „Chodnik będzie dalej remontowany. Brygada, która się tym zajmuje wykonuje teraz inne zadania (plac zabaw, chodnik na ulicy Partyzantów).”

 3. „Na poprzedniej sesji pytałem o ulicę Ostrowiecką. Pan burmistrz deklarował, że nie było odbioru a stosowne działania będą podjęte. Czy zostały podjęte? Czy odbiór już był?”

Burmistrz: „Odbiór techniczny jest już dokonany. Fachowcy twierdzą, że dwie zastoiny zostały zlikwidowane. Natomiast jedna jest ze świadomością zostawiona- wjazd na ulicę Dąbrowskiego. Ostatnio wymieniona będzie wkrótce pokrywana dywanikiem asfaltowym i wówczas zlikwiduje się pozostawioną zastoinę.”

 4. „Inwestycja przy ulicy Lubelskiej to długa, ciężka i kosztowna praca. Trwa od wiosny. Był taki moment pod koniec wakacji, że nie było tam pracowników i nic się nie działo- wyglądało na koniec inwestycji. W ostatnim czasie podjęto tam znowu działania. Chciałbym prosić o wyjaśnienie, co tam się działo? Czy to jakieś poprawki? Nowe fragmenty zadania?”

Burmistrz: „Termin to 18 października i myślę, że zostanie dotrzymany. Przerwa była z tego względu, że przedsiębiorstwo PDM nie pokryło dywanikiem tej części Lubelskiej, która jest pokryta- idąc od mostu do zakrętu. W takim stanie rzeczy nie można było puścić ruchu, który był prowadzony przez pałac częściowo a generalnie nie można było zablokować wjazdu na APOP. W związku z tym, że ten odcinek został wstępnie przeasfaltowany to przedsiębiorstwo weszło na końcowy odcinek od wjazdu na APOP do ul. Zabielskiej.”

 5. „W ramach uroczystości XX- lecia samorządu wręczano odznaczenia za długoletnią służbę. Spore grono osób zostało wyróżnionych. Większość stanowili pracownicy Urzędu Miasta, ale było też kilku samorządowców. Dlaczego w tym gronie nie znalazły się przynajmniej dwie osoby: radny, który jest od początku funkcjonowania samorządu i radny pracujący w Radzie już 4 kadencje?”

Burmistrz: „Pamiętam, ze spotkaliśmy się z przewodniczącym Rady i przewodniczącymi klubów i informowałem, jaka jest propozycja odznaczeń.”

Przewodniczący Piekutowski: „Wniosków na odznaczenia było chyba drugie tyle, co odznaczonych. Urząd Wojewódzki decydował o tym.”

Radny Zdzisław Woś: „Rzeczywiście było spotkanie i zostałem poinformowany, dla kogo występowano o odznaczenie. Natomiast nie była to sprawa ze mną konsultowana.”

 Uchwały, uchwały…

W wyniku głosowania radni przyjęli 5 uchwał. Dotyczyły one:

1. Likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Przedszkole Miejskie w Radzyniu Podlaskim” z dniem 31 grudnia 2010 roku celem przekształcenia w jednostkę budżetową (jednogłośnie „za”).

2. Udzielenia pomocy finansowej (10 000 zł) powiatowi radzyńskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia samochodu PSP w Radzyniu (14 „za”, radny Adam Adamski wstrzymał się od głosu).

3. Realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa ulicy Międzyrzeckiej, ulicy Jana Pawła II, ulicy Lubelskiej i Placu Wolności wraz z autobusowym punktem obsługi pasażerów. II etap- Przebudowa ulicy Międzyrzeckiej (jednogłośnie „za”).

Inwestycja będzie realizowana w 2011 roku. Wartość kosztorysowa brutto 4 773 400 zł. Burmistrz został upoważniony do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011. W budżecie na 2011 rok mają być zapewnione środki w wysokości 2 386 700 zł jako wkład własny w tym środki w kwocie 50 000 zł z powiatu.

4. Zmian w budżecie miasta na 2010 rok (10 „za” przy 5 głosach wstrzymujących).

5. Utworzenia odrębnego obwodu głosowania w SP ZOZ (jednogłośnie „za”).

Wolne wnioski

Radny Adam Adamski zgłosił wniosek o poprawienie oznakowania skrzyżowania ulic Bohaterów- Konstytucji 3 Maja- Kościuszki. - Pomimo upływu miesięcy od zmiany organizacji ruchu wciąż dochodzi do wypadków- argumentował radny.

 Radny Zdzisław Woś zaproponował, aby zainteresować się projektem ścieżki rowerowej łączącej 4 województwa Polski wschodniej.

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.