Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 16 maja 2021 imieniny: Andrzeja, Jędrzeja

Ponad 10 milionów złotych dla gmin i powiatu

Mariusz Szczygieł   
środa, 07 kwietnia 2021 06:00

Rządowy Fundusz Inwestycji LokalnychPonad 10 milionów złotych otrzyma na inwestycje Powiat Radzyński i prawie wszystkie gminy naszego powiatu.

Środki rozdysponowano w ramach tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Powiat Radzyński otrzyma 2 mln złotych na program Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” – przebudowa budynku i instalacji Szpitala SPZOZ w Radzyniu Podlaskim do obowiązujących wymogów prawa w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego i epidemiologicznego pacjentów i pracowników szpitala. Inwestycja będzie polegała na wydzieleniu stref pożarowych. Obejmie przebudowę kluczowych ciągów komunikacyjnych, montaż instalacji oddymiania, modernizację instalacji oraz wind.

Celem inwestycji będzie także likwidacja krzyżowania się ciągów komunikacyjnych, przeniesienie pracowni diagnostycznych, poprawa jakości i wymiany powietrza oraz zapewnienie rezerwowych źródeł zasilania Szpitala. Projekt zmierza do spełnienia wymogów Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia w zakresie szczegółowych wymagań dla obiektów służby zdrowia. Łączny koszt projektu (i wnioskowana kwota) to 6 mln zł.

Kasę powiatu zasili także kwota 500 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na budowę warsztatów kształcenia zawodowego -etap II i III. W ramach inwestycji zostanie kontynuowana budowa warsztatów kształcenia zawodowego przy ZSP w Radzyniu Podl. Ze względu na duży zakres inwestycji budowę podzielono na trzy etapy. Realizowany będzie drugi i trzeci etap o łącznej powierzchni użytkowej 1594m2. Etapy obejmują budowę warsztatów samochodowych, pracownię budowlaną, pracownię obróbki mechanicznej, stacje diagnostyczne, stanowisko do pomiarów akustycznych, magazynki dla nauczycieli, pracownie informatyczne, pracownie językową, pracownie ogólną. W zakres inwestycji wejdzie również częściowe wyposażenie. Etap I został zrealizowany i oddany do użytkowania. W ramach wsparcia powiat wnioskował o 6 mln zł.

Gmina Wohyń otrzyma 550 tysięcy z wnioskowanych w projekcie 2,6 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę ujęcia wody w Wohyniu. W zakresie inwestycji planowana jest przebudowa i modernizacja stacji ujęcia i uzdatniania wody w Wohyniu wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ujęcie wody wymaga pilnej interwencji z uwagi na pojawiające się awarie, wzrost zużycia wody i konieczność przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Gmina Komarówka Podlaska zyska 440 tysięcy zł na budowę wodociągu z przyłączami w m. Przegaliny Duże i Brzeziny, gm. Komarówka Podlaska. Inwestycja przyczyni się do podniesienia poziomu życia mieszkańców gminy oraz wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczych obszarów wiejskich. Dzięki inwestycji zapewniony zostanie dostęp do jakościowo dobrej wody pitnej. Gmina wnioskowała o pomoc w wysokości 419 715,00 zł.

Kasa gminy Komarówka wzbogaci się jeszcze o 550 tysięcy zł, które zostaną wydane na przebudowę drogi gminnej nr 101782L (ul. Wojska Polskiego) od km 0+000 do km 0+584 (kilometraż roboczy) w m. Komarówka Podlaska. Zakres obejmuje przebudowę nawierzchni drogi i ciągów pieszych, budowę zatok autobusowych i miejsc postojowych, budowę zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Ze względów bezpieczeństwa zostaną wykonane balustrady i próg zwalniający. Wnioskowana kwota to 645 900,00 zł.

Gmina Radzyń Podlaski ma obiecane 1 470 047,68 zł, które przeznaczy na budowę kanalizacji w Białej. Celem planowanej operacji jest poprawa jakości życia poprzez zapewnienie właściwych warunków sanitarnych dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury oczyszczania ścieków, a także zapewnienie ochrony wód powierzchniowych przed ryzykiem skażenia bakteriologicznego i chemicznego. Gmina otrzyma 100% wnioskowanej kwoty na ten projekt.

Gmina wnioskowała także o 500 tysięcy i tyle dostanie na sprzęt do budowy kanalizacji. Inwestycja przewiduje zakup koparki kołowej i minikoparki. Zakup specjalistycznego sprzętu przyczyni się do rozwiązania problemu braku skanalizowania obszarów gminy Radzyn Podlaski. Problem ten bardzo negatywnie wpływa na życie mieszkańców. W wyniku realizacji zadania nastąpi: znaczący wzrost poziomu skanalizowania na obszarze Gminy Radzyn Podlaski, poprawa standardu i jakości mieszkańców, zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości wody pitnej, spełniającej normy polskie i europejski, prace ziemne przy usuwaniu awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych.

To jeszcze nie koniec. Dodatkowe 4 miliony zł zostaną przekazane na konto Gminy Radzyń na przebudowę drogi 1208L, 1227L, 1233L. Inwestycja przewiduje przebudowę dróg powiatowych przy współpracy Gminy Radzyń Podlaski ze Starostwem Powiatowym w Radzyniu Podlaskim przy wkładzie własnym gminy w wysokości 15% i 15% wkładzie własnym Powiatu Radzyńskiego i dofinansowaniu 70% z Funduszu Dróg Samorządowych dotyczy dróg: 1208L, 1227L i po 50% z budżetu Gminy Radzyń Podlaski i Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, dotyczy drogi 1233L. Gmina wnioskowała o kwotę 26 284 333,00 zł.

Gmina Borki wnioskowała o 500 tysięcy zł i tyle właśnie otrzyma na przebudowę i rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Stara Wieś. Planowana inwestycja będzie polegała na dostosowaniu budynku do jego wielofunkcjonalnego sposobu wykorzystywania, tj. jako siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej, lokalu wyborczego, miejsca zebrań władz sołectwa oraz miejsca imprez okolicznościowych. Budynek został wybudowany w latach 60-tych XX wieku, stąd aby mógł dalej pełnić swoje funkcje konieczne jest jego unowocześnienie.

 

 

Komentarze  

 
#1 parking Hellikopteraradzynstudenci 2021-04-07 06:42
mam nadzieje ze w ramach tych srodkow wybuduja przy kosciele na Zabielskiej jakies ladowisko dla helikopterow bo jak odwiedzam lokalsow to nie mam gdzie zaparkowac swojej maszyny. Jak juz bedzie gotowe to wtedy przylece F-35 zeby nie robic miastu siary. trzeba sie pokazac bo coraz wiecej milionerow wraca do miasta i buduja inteligentne chaty z basenami. helikoptera jeszcze nikt nie ma bo widze tylko kaszlaki i zlom z Niemiec, wiec juz pora aby sie jakis Heli pojawil.
 
 
#2 ha hajanek5005 2021-04-07 07:10
W gminie Ulan tylko kastracja psów i kotów. Tak trzymać wojcie !!
 
 
#3 Inwestycjestadionowy 2021-04-07 07:25
Czas pozyskać środki na modernizacje stadionu miejskiego!!!Zadaszoną główną trybune oraz sztuczne boisko treningowe
 
 
#4 do Jankawaluś 2021-04-08 17:05
zaraz ,zaraz tylko kastrować ? ta gmina ma największych działaczy w powiecie i co i nic ?:):):)
 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.