Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 4 marca 2021 imieniny: Eugeniusza, Kazimierza, Łucji

PUP przyjmuje wnioski o pomoc z KFS

PUP Radzyń Podlaski   
wtorek, 16 lutego 2021 06:00

Krajowy Fundusz SzkoleniowyPowiatowy Urząd Pracy informuje, iż w dniu 15 lutego br. ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na rok 2021

Wnioski o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców należy składać w dniach 25.02.2021r – 26.02.2021r.

LIMIT ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W ROKU 2021: 300 TYS ZŁ

Wysokość wsparcia:

 - 80% planowanych kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika; pracodawca w takim przypadku pokryje 20% kosztów;

- 100% planowanych kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli pracodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 roku określone przez Ministra właściwego ds. pracy

  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID – 19, musiały ograniczyć swoją działalność
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo – leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID – 19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych

7) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości

8) Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Składany wniosek musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z w/w priorytetów.

Więcej informacji oraz wzór wniosku wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej www.radzynpodlaski.praca.gov.pl

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.