Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 16 maja 2021 imieniny: Andrzeja, Jędrzeja

Będę bronić interesów mieszkańców - radna Bożena Lecyk odpowiada na zarzuty

Mariusz Szczygieł   
środa, 13 stycznia 2021 07:00

Słoneczna alternatywa...Masz instalację ze "Słonecznej Alternatywy dla Radzynia"? Sprawdź, czy wszystko jest zgodne z projektem - apelowała w grudniu radna Bożena Lecyk.

Oświadczenie radnej znajdziecie tutaj.

Minął miesiąc i wczoraj na stronie internetowej Miasta pojawiło stanowisko firmy ANTINUS Sp. z o.o. w tej sprawie:

"Odpowiadając na Państwa zapytanie uprzejmie informujemy, że nasza firma zakończyła zlecone przez UM w Radzyniu Podlaskim przeglądy serwisowe obiektów, gdzie zamontowano instalacje PV. W trakcie prowadzonych czynności serwisowych, podczas których dokonano również inwentaryzacji zamontowanych urządzeń, nie potwierdziły się zarzuty dotyczące braku zamontowanych wyłączników różnicowo-prądowych, ponieważ wszystkie zainstalowane instalacje taki wyłącznik posiadają. 

Nieuzasadniony jest również zarzut braku zabezpieczeń po stronie prądu zmiennego, ponieważ wszystkie wykonane instalacje takowe zabezpieczenia posiadają. Potwierdzono również, że każdy inwerter jest wyposażony w moduł umożliwiający monitoring instalacji. Nie potwierdził się również zarzut dotyczący braku uziemienia instalacji. Nadmieniamy ponadto, że wszystkie parce zostały wykonane zgodnie z projektem, a wszelkie odstępstwa od projektu (jeśli występowały) były każdorazowo uzgadnianie z inspektorem nadzoru lub autorem projektu, gdyż dopiero zgoda inspektora nadzoru lub autora projektu upoważnia do wprowadzenia takowych zmian.

Jedynym beneficjentem projektu, który uniemożliwił przeprowadzenie przeglądu serwisowego jest Pani Lecyk, która jest radną miasta Radzyń Podlaski.

Pani Radna nie wpuściła na swoją posesję naszego pracownika, ponieważ jest obywatelem Białorusi. Pani zażyczyła sobie „Polaka”, co naszym zdaniem świadczy o wysokiej nietolerancji tej Pani wobec obcokrajowców, co w naszej ocenie jest aktem niedopuszczalnym, a w szczególności nie przystoi takie zachowanie osobom sprawującym funkcje publiczne.
Informujemy, że serwisant, który wykonywał zlecone przez UM przeglądy serwisowe jest etatowym pracownikiem naszej firmy, zatrudnionym legalnie na podstawie wydanego przez Łódzki Urząd Wojewódzki zezwolenia na pracę. Zatrudniony przez nas obywatel Białorusi doskonale porozumiewa się w języku polskim oraz z powodzeniem przeprowadził przeglądy serwisowe w innych lokalizacjach.
Pani Lecyk w dalszym ciągu odmawia dostępu do swojej posesji w celu przeprowadzenia przeglądu serwisowego użytkowanej instalacji PV , której właścicielem na chwilę obecną jest Zamawiający tj. Miasto Radzyń Podlaski.
Z dokumentacji powykonawczej wynika, że wszystkie elementy instalacji PV zostały u Pani Lecyk zamontowane, co również sama potwierdzała w stosownych protokołach potwierdzających wykonanie instalacji.

Jesteśmy zażenowani postawą Pani Radnej, która w taki sposób potraktowała naszego pracownika oraz uniemożliwiła tym samym przeprowadzenie czynności serwisowych. A po dzisiejszej rozmowie telefonicznej z Panią Lecyk mam nieodparte wrażenie, że uczestniczymy w jakiś „politycznych przepychankach”... dla nas zupełnie niezrozumiałych.

ANTINUS Sp. z o.o."

 

"Radna Bożena Lecyk blokuje kontrolę instalacji fotowoltaicznych, której sama się domagała?" - pyta Anna Wasak - rzeczniczka Miasta w tytule artykułu na miejskiej stronie. A co na to radna?

 

Stanowisko wobec artykułu umieszczonego na stronie Urzędu Miasta Radzyń Podl. dotyczącego realizacji projektu Słoneczna Alternatywa dla Radzynia.

W odpowiedzi na artykuł umieszczony na oficjalnej stronie Urzędu Miasta oświadczam, że podtrzymuję swoje stanowisko w tej sprawie. Jeszcze raz zdecydowanie twierdzę, że we wspomnianych instalacjach występują braki, które mogą zagrażać bezpieczeństwu domowych instalacji elektrycznych. W moim przypadku zostało to potwierdzone przez niezależnego fachowca z dużym doświadczeniem w tej dziedzinie. Wspomniane nieprawidłowości zostały też potwierdzone przez innych mieszkańców –beneficjentów projektu, którzy się ze mną kontaktowali. Firma Antinus twierdzi, że wszystko zostało zamontowane zgodnie z projektem. Dlaczego więc w połowie grudnia ubiegłego roku pracownicy ww. firmy wymieniali inwertery twierdząc, że te mniejszej mocy zostały zamontowane przez pomyłkę, montowano też anteny Wi-Fi (monitoring  nie działa do dnia dzisiejszego). Wszystkie te informacje przekazali mi mieszkańcy. Ewidentnym przykładem jest moja instalacja. Zapraszam firmę do weryfikacji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Czekam na kontrolę ze strony Urzędu Marszałkowskiego jako organu uprawnionego, do którego został skierowany wniosek. Mam nadzieję, że zostanie przeprowadzona rzetelnie i rozstrzygnie, po której stronie leży prawda.

Odnosząc się do kwestii przeglądu serwisowego zamontowanej u mnie instalacji, który miał być przeprowadzony przez pracownika firmy Antinus, oświadczam, że zgodnie z przesłaną mi informacją nikt z firmy Antinus nie kontaktował się ze mną w sprawie ustalenia terminu przeglądu. Z zaskoczenia pojawił się u mnie jakiś człowiek mówiący łamaną polszczyzną. Nie przedstawił się, nie posiadał identyfikatora. Stwierdził tylko, że on do fotovoltaiki. Próbując rozmawiać o brakach w instalacjach wyraźnie widziałam, że nie wie o co chodzi. Nabrałam podejrzeń a ponieważ nie miałam pewności, że to właściwa osoba, zabroniłam jej wejścia do mojego domu, gdyż chronię swój dom przed osobami niepożądanymi. Mam do tego prawo. Poprosiłam o to, by przyjechała z firmy Antinus inna osoba, najlepiej mówiąca po polsku. Twierdzenie, że zażyczyłam sobie „Polaka” jest bezczelnym kłamstwem osoby, która tak twierdzi. Zarzut, że (cyt.) „w dalszym ciągu odmawiam dostępu do swojej posesji”, jest kolejnym kłamstwem i próbą przedstawienia mojej osoby, jako tej, która utrudnia pracę firmie, która montowała instalacje fotowoltaiczne naszym mieszkańcom- moim zdaniem, bez właściwego nadzoru ze strony Urzędu Miasta. Ustalenie terminu było dla mnie sprawą ważną bowiem chciałam poprosić o obecność osobę, która wcześniej robiła przegląd mojej instalacji i wykazała braki. Stwierdziłam, że taka konfrontacja jest konieczna bowiem sama się na tym nie znam. Podnoszenie kwestii, że podpisałam protokół dotyczący wykonania instalacji potwierdzam, gdyż instalacja jest i funkcjonuje. Natomiast co to jest za argument? Wszyscy beneficjenci podpisali protokół, ale czy ktokolwiek zagłębiał się w szczegóły projektu, czy niezbędnych elementów w niej zamontowanych? Czy do tego zobowiązani zostali właściciele poszczególnych posesji, na których zamontowano instalacje? To jest daleko idąca manipulacja oraz zrzucanie odpowiedzialności za braki w instalacjach na mieszkańców. Protokół został również podpisany przez komisję z ramienia Urzędu  Miasta. Rodzi się pytanie co w takim razie poświadczyła komisja?

Nikt ponownie nie skontaktował się ze mną w sprawie umówienia nowego terminu przeglądu. Na co czekam z niecierpliwością. Wzywam firmę o to by udowodniła, że kontaktowano się ze mną w tej sprawie. Może posiada nagranie rozmowy ???? Ponadto w nagłówku artykułu umieszczonego na stronie Urzędu Miasta padło stwierdzenie o tym, iż blokuję kontrolę której się domagałam. Szkoda, że Pani rzecznik Urzędu Miasta nie odróżnia zwykłego przeglądu serwisowego, przeprowadzonego przez firmę Antinus od kontroli, o jaką został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego.

     Muszę wyrazić również swój zdecydowany sprzeciw w kwestii publikowania na oficjalnej stronie Urzędu Miasta tego typu artykułów atakujących mnie jako radnej. Jest to próba dyskredytowania mnie w oczach mieszkańców naszego miasta za to, że wskazuję nieprawidłowości, braki, nieudolność w zarządzaniu miastem obecnego burmistrza, który naraża mieszkańców na straty poprzez źle realizowane projekty. Wspomnę tu tylko głośną sprawę firmy ENSOL, która uczestniczyła w podobnym projekcie. Na rzecz tej firmy miasto (na mocy prawomocnego wyroku) zapłaciło ponad 1mln zł (płacąc dwa razy za to samo). Liczne procesy sądowe i olbrzymie koszty z tego tytułu ponoszone przez miasto czyli nas wszystkich.

    Chcę jasno powiedzieć mieszkańcy wybrali mnie na swojego przedstawiciela w Radzie Miasta. Zostałam powołana by stać na straży praworządności, aby bronić interesów mieszkańców i aby piętnować nieprawidłowości. Będę czynić to dalej chociaż czasami jest to trudne. Tak rozumiem misję wykonywania mandatu radnego. Dobro nazywam dobrem a zło - złem.

Zwracając się do mieszkańców pragnę poinformować, że w roku 2023 zostaniecie  Państwo prawnymi właścicielami instalacji zamontowanych na Waszych posesjach. Możecie zgodzić się na to, że otrzymacie instalację, która jest niekompletna albo możecie zawalczyć o właściwy produkt i cieszyć się nim przez wiele kolejnych lat. Jesteśmy w stanie, w krótkim czasie sprawdzić Wasze instalacje oraz wskazać ewentualne nieprawidłowości. Jeżeli macie Państwo taką wolę proszę o kontakt.

Radna Rady Miasta Radzyń Podlaski

Bożena Lecyk

 

Komentarze  

 
#1 RE: Będę bronić interesów mieszkańców - radna Bożena Lecyk odpowiada na zarzutywidmo 2021-01-13 16:14
Potwierdzam, pomimo zapewnień instalatora, zainstalowanej antenie i mojej wielokrotnej interwencji w UM wciąż wi-fi nie jest dostępne.
 
 
#2 RE: Będę bronić interesów mieszkańców - radna Bożena Lecyk odpowiada na zarzutyJurek2005 2021-01-13 16:59
Ryba psuje się od głowy....!
Dlaczego radni Radzynia Podlaskiego, opozycyjni i koalicyjni, uczestniczą w tej farsie? Nie rozumie. Nasze Miasto staje się zaściankiem regionu, a obietnice wielkich obietnic rewaloryzacji pałacu to mrzonki. Być może się mylę, ale trudno wyobrazić sobie tłumy w muzeum sarmacji, co przyniesie rozwój gospodarczy miasta!? Uważam, że burmistrz reprezentuje komunistyczne poglądy, w których dawać to jest dobro..!? Każdy włodarz powinien dbać o rozwój miasta, a nie budować wydmuszkę swoich pozornych dokonań, aby manipulować, kłamać i budować swoją pozycje na głupocie ... akceptowanej przez ogół społeczny. Szkoda, że nie mamy w Radzyniu menadżera, który by to ogarnął.
Jeżeli jest tak, jak pisze radna Ledcyk - mposiadacze tych instalacji zostali oszukani, a bezpieczeństwo ich domowych instalacji jest zagrożona.
 
 
#3 fezenek44 2021-01-14 19:41
Wydaje się, że żyjemy w jakiejś nierealnej rzeczywistości. Totalne skundlenie.
 
 
#4 Andrzej Kotyłaakotyla 2021-01-15 10:01
BLOKUJE TO, CZEGO SIĘ DOMAGAŁA???
Tytuł artykułu rzeczniczki prasowej radzyńskiego magistratu Anny Wasak – niegdyś nieźle wykształconej polonistki:"Radna Bożena Lecyk blokuje kontrolę instalacji fotowoltaicznych, której sama się domagała?"
Fragment oświadczenia radnej Bożeny Lecyk:"Szkoda, że pani rzecznik Urzędu Miasta nie odróżnia zwykłego przeglądu serwisowego, przeprowadzonego przez firmę Antinus od kontroli, o jaką został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego."
Rodzi się szereg pytań:
Czy Anna Wasak celowo manipuluje Czytelnikami?
Czy też może próbuje zakpić z ich inteligencji?
A może przestała rozumieć, o czym pisze?
A może ślepo, posłusznie i bezrefleksyjnie (czytaj:bezmyślnie) realizuje tzw. politykę informacyjną swego szefa?
A może uczciwość pomieszała jej się z propagandą?
Analiza tegoż tytułu wskazywałaby raczej na pewien jego rys asekuracyjny, o czym świadczy wieńczący to "zagławie" znak zapytania. Sugestia jednakowoż przekaz ma jasny, nawet pozornie atrakcyjny jako figura stylistyczna – taki oksymoron semantyczny z sugestią niekonsekwencji (co najmniej) Pani Radnej.
Opowiadałbym się raczej za tezą o perfidnej, wyrachowanej, zaplanowanej manipulacji połączonej z jawną kpiną z rozumności odbiorcy – na zasadzie – "ciemny lud wszystko kupi".
 
 
#5 RE: Będę bronić interesów mieszkańców - radna Bożena Lecyk odpowiada na zarzutypanter 2021-01-16 12:46
Mądrzyć to się każdy potrafi, ale wyłącznik różnicowoprądowy w układach TNC to jest prokurator. Nie wolno stosować tych wyłączników w starych, dwużyłowych sieciach lub 3 żyłowych błędnie wykonanych. Każdy kto instaluje sobie fotowoltaikę powinien pokazać monterom protokół z pomiarów 5 letnich elektrycznych. W przypadku prawidłowo wykonanej ochrony przeciwporażeniowej w układzie TNS należy przy montażu fotowoltaiki zamontować dodatkowy wyłącznik różnicowoprądowy i tylko wtedy. Są jeszcze inne układy sieci ale na terenie powiatu nie występują, więc pomijam je.
 
 
#6 do panter'yJurek2005 2021-01-16 16:16
"Mądrzyć to się każdy potrafi, ale wyłącznik różnicowoprądowy w układach TNC to jest prokurator." - co to za idiotyzmy. Jeżeli nie można było zamontować róznicówki, to powinno to byc zgłoszone przez uprawnionego instalatora do Urzędu oraz zaakceptowane przez prowadzącego projekt -Urząd Miasta. Monter powinien sprawdzić prawidłowość wykonania instalacji na poszczególnych posesjach, a jeżeli byłoby coś nie tak - nie powinien uruchamiać instalacji. panter'ka (trolu) puknij się w łeb i przestań wypisywać te dyrdymały, bo ośmieszasz się. Właśnie brak tych elementów w instalacji, może oprzeć się o prokuraturę. Wspierajcie tych, którzy zajęli się ta sprawą.
Wracając do Pana Kotyły - ma racje.
 
 
#7 do Jurek2005panter 2021-01-16 20:43
Proszę pohamować swoje wypowiedzi w tematach, w których się Pan nie zna. Oczywiście, że w sieci TNC za montaż wyłącznika różnicowoprądowego powinien być prokurator, przecież ten wyłącznik nie zapewnia ochrony! Niech Pan sobie rozrysuje schemat i zobaczy zachowanie wyłącznika RCD w sieci TNC przy przebiciu w urządzeniu na obudowę. Mało tego, co stanie się z przewodem PEN po wyzwoleniu RCD? Monter nie jest od sprawdzania poprawności instalacji - od tego jest zespół pomiarowców z rozszerzonymi świadectwami kwalifikacyjnymi. Obowiązek przeglądów 5 letnich spoczywa na właścicielu bądź zarządcy budynku. Pierwszy raz słyszę, aby monterzy mieli sprawdzać ludziom instalacje i zgłaszać błędy do urzędu. Gdyby tak się zdarzyło, to urząd kieruje taką informację do PINB, który przeprowadza kontrolę i wydaje dalsze zalecenia.
 
 
#8 tak czy inaczejzimny 2021-01-16 21:05
Wykonawca może oświadczać ale nie rozstrzygać o prawidłowości wykonania przez siebie instalacji. Instalacje ktoś odbierał ze strony Zleceniodawcy. Dziwię się atakowi Wykonawcy na Radną. Według mnie, powinien być zainteresowany załagodzeniem sporu. Wierzę, że jeśli są podstawy, niezależna komisja zbada sprawę a przy nieprawidłowościach ukaże i Wykonawcę i inspektora nadzoru ze strony Zleceniodawcy.
 
 
#9 Andrzej Kotyłaakotyla 2021-01-17 09:27
Z szacunku dla erudycji poprzednika:moim zdaniem ukazać nie wystarczy - trzeba by ukarać.
 
 
#10 Przyznajęzimny 2021-01-17 16:58
zbłądziłem
 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.