Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 19 kwietnia 2021 imieniny: Leona, Tymona

Już niedługo

Nigdzie się nie wybieraj... Siedź spokojnie w domu i oglądaj telewizję, albo czytaj książki :)
Dodaj wydarzenie
Zobacz wszystkie

Reklama

Rozkład jazdy autobusów Ogłoszenia Imprezy i wydarzenia Ceny paliw

Na skróty

Ukończono budowę Centrum Społeczno-Kulturalnego w Sobolach

Gmina Ulan-Majorat   
wtorek, 10 listopada 2020 07:00

Nowa świetlica w SobolachPoczątek XXI na polskiej wsi to okres głębokich przemian społecznych i ekonomicznych.

Dotychczasowe struktury i więzi środowiskowe ulegały przebudowie, zmieniały się, na miejsce zanikających form powstawały nowe. Stymulowanie aktywności lokalnych środowisk stało się nowym, ale istotnym zadaniem dla gminy. Zaspokajanie potrzeb społecznych to także przedsięwzięcia na rzecz grup ludzi, którzy chcą się jednoczyć wokół wspólnych celów i wspólnie je realizować. Problemem, który Gmina Ulan-Majorat stara się rozwiązać, jest także włączenie do wspólnych działań osób z trudnościami w funkcjonowaniu, osób z ograniczeniami ekonomicznymi, zdrowotnymi, komunikacyjnymi. Niwelowanie barier i integracja lokalnych społeczności to jeden z priorytetowych kierunków rozwoju Gminy.

Służą temu liczne projekty w sferze kultury i edukacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Poczynania te zaowocowały widocznym wzrostem aktywności społecznej. Aktywność społeczna nie może jednak odbywać się w próżni, musi zaleźć miejsce, wsparcie logistyczne i organizacyjne. Służą temu ośrodek kultury, świetlice wiejskie, szkoły i inne budynki użyteczności publicznej. Ambicją społeczności lokalnych jest posiadanie miejsca, gdzie mogą się spotykać formalne i nieformalne grupy, gdzie można organizować lokalne wydarzenia. Centrum Społeczno-Kulturalne w Sobolach w swoim założeniu miało nie tylko zaspokoić takie właśnie potrzeby mieszkańców wsi i Gminy, ale także miało stać się miejscem integracji pokoleń, miejscem wspierania osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, miejscem propagowania zdrowego stylu życia. Dzisiaj, kiedy Centrum powstało, można już na początku jego działalności powiedzieć, że z powodzeniem realizuje założone cele, mimo że inwestycja nie została zakończona – trwa wyposażania pomieszczeń. Najważniejsze jest, że już na etapie budowy lokalna społeczność włączyła się do prac, udowadniając, że integracja nie jest pustym hasłem.      

Świetlica w Sobolach

Na przebudowę budynku OSP z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne w Sobolach gmina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich.

Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 1 850 000 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to ponad 1 168 000,00 zł.

W celu wyboru wykonawcy zadania ogłoszono przetarg, w którym został wyłoniony wykonawca, Pan Jarosław Ciołek „INVEST- Ciołek Jarosław Stara Wróblina 18, 21-421 Tuchowicz, z którym to w sierpniu 2019 roku podpisano umowę na roboty budowlane na kwotę 1 782 000 zł

Obiekt zaprojektowano jako budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Powierzchnia zabudowy wynosi 457,95 m kw., a powierzchnia użytkowa 592,14 m kw. Na parterze (383 m kw.) wraz z istniejącym garażem OSP wybudowano: kotłownię, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie gospodarcze, magazynek, aneks kuchenny, zmywalnie, wiatrołap, salę ogólną, cztery toalety, w tym jedną dostosowaną do niepełnosprawnych. Z kolei ma poddaszu (209 m kw.) znalazły się: pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie przeznaczone na prezentację historii OSP, WC i sala ekspozycyjna.

W budynku przewidziano instalację wodociągową, elektryczną i wentylację grawitacyjną, kanalizacyjną oraz instalację centralnego ogrzewania. Zaplanowane zostało także zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym: miejsca parkingowe, siłownia napowietrzna składająca się z ośmiu urządzeń na czterech pylonach.

Stworzenie centrum społeczno-kulturalnego będzie impulsem do prowadzenia szeregu inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu mieszkańców.

W budynku utworzony zostanie punkt wypożyczania osobom starszym, chorym
i niepełnosprawnym podstawowego sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego. Mieszkańcy będą mogli bezpłatnie wypożyczyć sprzęt w zależności od rodzaju schorzeń oraz zaleceń do rehabilitacji.

Stworzone miejsce przyczyni się również do wzrostu integracji międzypokoleniowej. Rozszerzy ofertę spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Utworzona siłownia napowietrzna przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców. Nastąpi promocja zdrowych nawyków ruchowych i zdrowotnych.

Mieszkańcy wsi Sobole i gminy Ulan-Majorat wiążą duże oczekiwania z Centrum Społeczno-Kulturalnym. Proponowana oferta spotkała się z powszechną akceptacją, ale już dzisiaj widać, że będzie ulegała modyfikacjom i wzbogacaniu zgodnie z potrzebami. Aspiracje zostały rozbudzone – należy z uwagą obserwować, jak Centrum wpłynie na rozwój lokalnej społeczności.

Tak było

 

Komentarze  

 
#1 Sobole, dobrze a bobry...cogito 2020-11-11 10:44
bobry, tymczasem grasują na Bulwarach...

i co z tym zrobimy...??? ????
 
 
#2 RE: Ukończono budowę Centrum Społeczno-Kulturalnego w Sobolachkinga75 2020-11-27 02:10
jak się chce to można ale czy tylko w Sobolach?
w Radzyńskim Pałacu jakoś cicho i głucho
pomimo przyznanych środków
być może te środki są w jakiejś kwarantannie
i procentują (vol) w jakimś covidowym banku
 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.