Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 29 maja 2020 imieniny: Magdaleny, Teodozji

Już niedługo

Nigdzie się nie wybieraj... Siedź spokojnie w domu i oglądaj telewizję, albo czytaj książki :)
Dodaj wydarzenie
Zobacz wszystkie

Reklama

Uwaga! Zmiany w udzielaniu mikropożyczki z PUP

Mariusz Szczygieł   
sobota, 23 maja 2020 09:47

PUPPUP w Radzyniu Podlaskim informuje: 

Ustawa z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875tzw. TARCZA 03 wprowadziła zmiany w:

zasadach udzielania pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (mikropożyczki  w wys. 5 tyś zł – przypomina PUP).

Zmianie uległa data, przed którą mikroprzedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę powinien prowadzić działalność gospodarczą, z 1 marca 2020 r. na 1 kwietnia 2020 r.

Wprowadzona zmiana ma na celu aby nie uległa pogorszeniu sytuacja także tych przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed 1 marca br., ale zawiesili ją w marcu z powodu pandemii (i mogli ubiegać się o pożyczkę na uprzednich zasadach, ale nie zdążyli jeszcze złożyć wniosku).

W związku z tym wprowadzono nową zasadę w przyznawaniu pożyczki, że działalność gospodarcza nie mogła być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r.

TARCZA 03 wprowadziła też kolejne rozwiązania dotyczące zatrudnienia cudzoziemców. ( Ważne dla podmiotów zatrudniających pracowników sezonowych  np. przy zbiorach). Z mocy prawa:

  • wydłużono okresy ważności zezwoleń na pobyt czasowy i okresy ważności wiz krajowych oraz uznano za legalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców, którzy przebywali na podstawie tzw. krótkoterminowych tytułów pobytowych, w tym w ramach ruchu bezwizowego;
  • wydłużono okresy ważności zezwoleń na pracę i zezwoleń na pracę sezonową oraz okresy dopuszczalnej pracy na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (będzie można wykonywać dłużej niż 6 miesiecy w ciągu kolejnych 12 miesięcy);
  • umożliwiono zmianę warunków wykonywania pracy określonych m.in. w zezwoleniach na pracę, zezwoleniach na pracę sezonową, oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na skutek skorzystania z poszczególnych rozwiązań antykryzysowych przewidzianych w ustawie bez konieczności uzyskiwania nowych zezwoleń bądź ich zmiany, jak też bez konieczności wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do ewidencji oświadczeń;
  • umożliwiono dostęp do pracy sezonowej cudzoziemcom, którzy w okresie po dniu 13 marca 2020 r. posiadali dostęp do polskiego rynku pracy na podstawie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową, przedłużenia zezwolenia na pracę, przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanego do ewidencji oświadczeń. W tym okresie cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę sezonową, aby móc wykonywać pracę sezonową jeżeli po dniu 13 marca 2020 roku posiadał którykolwiek z wyżej wymienionych dokumentów legalizujących pracę. Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w tym przypadku ma charakter generalny i nie jest związane z konkretnym podmiotem powierzającym wykonywanie pracy. Nie jest zależne od tego, jaki rodzaj pracy (stanowisko) objęte było w/w zezwoleniami lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy.

Szczegółowy materiał informacyjny, znajduje się na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców: https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.