Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 21 stycznia 2020 imieniny: Agnieszka, Inez, Jarosław

Zastrzyk gotówki dla powiatu. Konferencja prasowa z udziałem Sławomira Sosnowskiego

Michał Maliszewski   
środa, 21 czerwca 2017 06:00

Podczas konferencji prasowejWczoraj (20 czerwca 2017 r.) na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II odbyła się konferencja prasowa zwołana na okoliczność realizacji dwóch ważnych dla tej szkoły projektów, związanych z edukacją zawodową.

Pierwszy projekt jest realizowany już od kwietnia przez tę placówkę. Dotyczy on nowoczesnej edukacji zawodowej w ZSP, natomiast drugi, który rozpoczął się wczoraj mówi o budowie warsztatów na terenie szkoły. Podczas spotkania zostaliśmy poinformowani również o szeregu innych inwestycjach, aktualnie realizowanych przez Powiat Radzyński. W konferencji uczestniczyli: Sławomir Sosnowski – marszałek województwa lubelskiego, Marcin Czyżak – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszłakowskiego, Lucjan Kotwica – starosta radzyński, Jan Gil – wicestarosta, Marek Zawada – dyrektor SP ZOZ, Grażyna Dzida – dyrektor ZSP.

- To jest pierwsza konferencja prasowa jaką organizujemy na terenie powiatu radzyńskiego, a okazja jest niezwykła ponieważ dzięki dwóm projektom realizowanym na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych do powiatu wpłynęły bardzo duże środki – mówił starosta. – Projekt budowy warsztatów kształcenia praktycznego to wartość w pierwszym etapie 6 milionów 600 tysięcy złotych. To już nie tylko budowa infrastruktury, ale także wyposażenie. Szkoła dostanie w pełni funkcjonalny obiekt, który może szybko zasiedlić. Ideą, która przyświecała tej budowie jest wyprowadzenie nauczania praktycznego z ulicy Wyszyńskiego. Tam warsztaty są w złym stanie. Ten projekt był komplementarny z drugim projektem miękkim, dzięki któremu szkoła uzyska bardzo duże środki (około 1 miliona 600 tysięcy złotych) na działania, które są niezwykle ważne, bo przygotowują ten obiekt do jego właściwego użytkowania. Mamy w nim zakup wyposażenia, część szkoleniową, przygotowanie nauczycieli, staże, praktyki – mówił Lucjan Kotwica.

Oprócz projektów związanych ze szkołą powiat realizuje również dwa projekty własne: modernizację i przebudowę drogi Wiski - Walinna oraz przebudowę drogi w Czemiernikach. W trakcie realizacji jest również „e-Geodezja”. Głównym zadaniem tego projektu jest „ucyfrowienie” całości zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez starostów. Takie opracowanie jest wykorzystywane do planowania przestrzennego, pracach projektowych i pracach urbanistów. Wymierne skutki takiego oprogramowania będą miały urzędy i mieszkańcy, którzy wykorzystując ortofotomapę bez wychodzenia z domu uzyskają możliwość sprawdzenia swojej zabudowy, określenia użytków własnych działek jak też przebiegu granic własnych nieruchomości.

W przyszłym roku będzie realizowany projekt drogowy, dzięki któremu powiat wzbogaci się o 11 kilometrów nowoczesnej drogi z Bork do Woli Chomejowej. Maksymalna kwota dofinansowania z RPO WL wyniesie niespełna 5 milionów 100 tysięcy złotych. Szacowana wartość projektu to kwota ponad 8 milionów 700 tysięcy złotych. Wkład własny powiatu oscyluje przy kwocie 3 milionów 600 tysięcy złotych w tym budżet gminy Borki to prawie 1 milion 700 tysięcy złotych. Teraz trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji pozwalającej na uzyskanie zgody na budowę. Wniosek zostanie złożony we wrześniu br. W przypadku podpisania umowy finansowej rozpoczęcie prac drogowych planowane jest na wiosnę 2018 roku.

Prowadzone są również prace przygotowawcze związane z pozyskaniem środków finansowych z RPO na termomodernizację pięciu budynków: Starostwa Powiatowego na pl. Potockiego i ul. Gwardii, Przedszkola SOSW na ul. Sitkowskiego, Szkoły i Internatu SOSW na ul. Siktowskiego oraz Internatu ZSP przy ul. Traugutta. Szacowana wartość projektu to około 4 miliony 500 tysięcy złotych. Złożenie wniosku planowane jest na wrzesień br., a ewentualne podpisanie umowy dofinansowania na pierwszą połowę 2018 r.

- Składamy wniosek w ramach grupy szpitali powiatowych – mówił podczas konferencji dyrektor SP ZOZ. – Szpitale do tej pory były dosyć mocno niedoinwestowane, a my staramy się w ramach tego projektu sprostać potrzebom i zabezpieczyć potrzeby zdrowotne pacjentów. My chcemy zakupić kilka nowoczesnych urządzeń. Jednym z nich jest rezonans magnetyczny oraz tomograf komputerowy. Posiadamy tomograf, lecz jest sprzed dekady, a zmieniły się warunki technologiczne więc należy to podstawowe narzędzie diagnostyczne zmienić. Mamy potrzeby związane z diagnostyką obrazową więc planujemy zakup aparatu RTG, doposażenie oddziału neurologii i urządzenie MRI oraz doposażenie sterylizacji. Chcemy modernizując systematycznie zakupić 50 łóżek szpitalnych na oddział wewnętrzy i neurologii oraz czekają nas prace budowlane. Wartość tego projektu to 6 milionów 700 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że uda nam się w ramach grupy szpitali ten projekt pozytywnie napisać i podpisać z Urzędem Marszałkowskim – mówił Marek Zawada.

- Chcę pogratulować panu staroście tych wszystkich wyczynów, jeżeli chodzi o realizację projektów – mówił marszałek województwa lubelskiego. – Jeśli ten jedenastokilometrowy odcinek będzie mógł przedłużyć się aż do Ulana, bo akurat tam jest najgorszy odcinek drogi, który jest niezrealizowany i myślę że uda nam się to wspólnie osiągnąć. Moim pragnieniem jest to bym mógł, jako marszałek województwa z poziomu samorządu w powiecie radzyńskim, wspólnie ze starostą utworzyć pierwsze Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Stworzymy 10 takich centrów w miastach powiatowych i chciałbym gdybyście otworzyli drzwi takiej instytucji tutaj – mówił Sławomir Sosnowski.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za powodzenie realizowanych projektów.

170620-zsp-01170620-zsp-02170620-zsp-03170620-zsp-04170620-zsp-05170620-zsp-06170620-zsp-07170620-zsp-08170620-zsp-09170620-zsp-10170620-zsp-11170620-zsp-12170620-zsp-13170620-zsp-14170620-zsp-15170620-zsp-16

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.