Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 11 grudnia 2023 imieniny: Waldemar, Damazy

Miasto skontroluje szamba

Mariusz Szczygieł   
sobota, 23 września 2023 05:00

SzamboPracownicy Urzędu Miasta rozpoczną kontrole nieruchomości w zakresie użytkowania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości niepodłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych.

Każdy właściciel musi posiadać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz gromadzić dowody potwierdzające uiszczenie opłaty za te usługi.

Zarówno umowę, jak i dowody opłaty, należy doręczyć do Urzędu Miasta pok. nr 101 zgodnie z treścią otrzymanego pisma. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika oraz zapewniać ciągłość korzystania ze zbiornika. Przepisy wymagają, by zbiornik był opróżniany adekwatnie do zużycia wody, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku, a przydomowa oczyszczalnia ścieków nie rzadziej niż raz na rok.

• Warto wiedzieć, że każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej przy istniejącej sieci kanalizacyjnej ma obowiązek się do niej przyłączyć. Wynika to wprost z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest już wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

• Właściciele nieruchomości, którzy nie spełnili obowiązków wynikających z ustawy, tj. nie podpisali umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków – powinni to uczynić niezwłocznie.

• Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia a właściciele nieruchomości, którzy nie wykonują ww. obowiązków podlegają karze grzywny.

Burmistrz Miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy przez mieszkańców i przedsiębiorców na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.) 

 

Komentarze  

 
#1 SzamboKraków 2023-09-24 11:49
Wszyscy wikariusze z okolicznych parafii ( tak się mówi na mieście ) składają prośby do biskupa o przeniesienie do parafii w Dąbrowie górniczej. Co jest w tej Dąbrowie Górniczej ? , co za atrakcje ich tam ciągną ?.
 
 
#2 do krakówP.K. 2023-09-24 19:25
nie wiem jak Ty ale ja już się pomodliłem w intencji obolałych księży
 
 
#3 do P.KKraków 2023-09-24 20:25
Do znaczy boli ich tylna część ciała da literę d.
 
 
#4 przepisy miastaRadzio 2023-09-25 07:40
"Przepisy wymagają, by zbiornik był opróżniany adekwatnie do zużycia wody, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku, a przydomowa oczyszczalnia ścieków nie rzadziej niż raz na rok." - to chyba przepisy ustalone przez miasto? (warto dodać tą informację)
 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.

noimage
KUPIĘ OKAP KUCHENNY
piątek, 01 grudnia 2023
Wazon-lampion 4 szt.,nowe
Wazon-lampion 4 szt.,nowe
niedziela, 10 grudnia 2023
noimage
Usługi w zakresie BHP
środa, 29 listopada 2023