Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 21 czerwca 2024 imieniny: Alicji, Alojzego | 1983 - władze komunistyczne wydały pozwolenie na budowę kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Miejska oczyszczalnia ze względów technicznych nie jest w stanie przyjąć ścieków z terenu gminy wiejskiej Radzyń Podlaski

Anna Wasak / Urząd Miasta Radzyń Podlaski   
czwartek, 08 grudnia 2022 07:00

Burmistrz Jerzy RębekRozprawa z powództwa Miasta Radzyń Podlaski o zakaz naruszania własności Miasta przez gminę wiejską Radzyń Podlaski odbyła się 1 grudnia w Sądzie Rejonowym w Radzyniu.

Podczas pierwszego wysłuchania burmistrz Jerzy Rębek domagał się zatrzymania wszelkich prac, które prowadzi wójt Wiesław Mazurek, mających na celu nielegalne przedostanie się z gminną siecią kanalizacji sanitarnej na teren miasta Radzyń Podlaski.

Radzyńska oczyszczalnia ma ograniczone możliwości przyjęcia dodatkowych ścieków.

Obecnie ok. 30-letni obiekt znajduje się na granicy wydolności. Jej modernizacja według aktualnych cen wymaga ok. 60 mln zł nakładów – to kwota porównywalna z rocznym budżetem Miasta. Proces przebudowy będzie trwał ok. 5 lat. W tym czasie Miasto musi zapewnić możliwość rozwoju budownictwa mieszkaniowego i zakładów pracy, które będą korzystać z miejskiej oczyszczalni. Nie ma technicznych możliwości przyjęcia dodatkowych, nadmiernych ilości ścieków z tereny gminy wiejskiej Radzyń, bo groziłoby to katastrofą ekologiczną.
Tymczasem wójt gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek mimo sprzeciwu Miasta oraz braku pozwoleń i uzgodnień, z naruszeniem własności działek Miasta prowadzi prace mające na celu nielegalne przedostanie się z siecią gminnej kanalizacji sanitarnej na teren miasta Radzyń Podlaski i włączenie wiejskiej kanalizacji do miejskiej sieci kanalizacyjnej, tym samym do miejskiej oczyszczalni ścieków.

Warto przypomnieć, że w tej sprawie Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim wydał w dniu 4 kwietnia 2022 r postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia przed wszczęciem postępowania.
Sąd postanowił:
I. „Udzielić uprawnionemu Gminie Miasta Radzyń Podlaski zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o zaniechanie naruszeń prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki gruntu nr 2421/2 i 2425/2 położonej w obrębie ewidencyjnym II Biała, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi ksiegę wieczystą nr (….)
przez zakazanie Gminie Radzyń Podlaski prowadzenia robót budowlanych polegających na wykonaniu przepompowni ścieków oznaczonej w projekcie jako „P1” planowanej na działce nr ewidencyjny 2672/2 wraz z jej włączeniem poprzez zaprojektowany rurociąg tłoczny PE 110/6,6 mm do istniejacego kolektora tłocznego PE 125 mm, za pośrednictwem którego ścieki bezpośrednio dostarczane są do miejskiej oczyszczalni ścieków położonej w Radzyniu Podlaskim przy ul. Kockiej 25 bez uzyskania pisemnej zgody Gminy Miasto Radzyn Podlaski do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.”

II. „zagrozić obowiązanemu Gminie Radzyń Podlaski nakazaniem zapłaty na rzecz Gminy Miasto Radzyń Podlaski kwoty 10 000 zł za każdy przypadek naruszenia zakazu wskazanego w pkt I., który nastąpi po dniu doręczenia Gminie Radzyń Podlaski niniejszego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia;

Poniżej stanowisko Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski

Moje stanowisko jest jednoznaczne i niezmienne, przede wszystkim dlatego, że Miasto Radzyń Podlaski nie jest w stanie przejąć dodatkowych ścieków z terenu gminy wiejskiej Radzyń Podlaski. Decydują o tym wyłącznie względy techniczne. Tymczasem pan wójt Wiesław Mazurek, ignorując wszelkie nasze decyzje, w sposób niezgodny z prawem, nielegalny, nieformalny i nieelegancki próbuje włączyć się do miejskiej oczyszczalni ścieków poprzez kolektor sanitarny w miejscowości Zaródki, a także próbuje przejść na teren miasta do naszej sieci kanalizacyjnej przez teren Nadleśnictwa oraz podjął próbę przejścia pod drogą krajową nr 19 w kierunku ul. Poziomkowej, gdzie istnieje miejska sieć kanalizacyjna.
Dodam, że droga krajowa nr 19 stanowi granicę między miastem a gminą.

Musimy zabezpieczyć rozwój miasta i uchronić się przed katastrofą ekologiczną

Nie możemy sobie pozwolić na przyjęcie dodatkowych ścieków z terenu gminy wiejskiej, bo to zagraża bezpieczeństwu ekologicznemu, sanitarnemu Radzynia i innych miejscowości położonych nad Białką, Wieprzem i Tyśmienicą. Miasto Radzyń Podlaski ma oczyszczalnię prawie 30-letnią. Miejska oczyszczalnia nie jest wydolna na tyle, by przyjąć te ścieki. Przy nadmiarze ścieków zostałyby one tylko wymieszane, a nie oczyszczone i - niestety - w takim stanie spuszczone do rzeki. Nastąpiłaby wówczas katastrofa ekologiczna - może w mniejszej skali, ale podobna do tej, z jaką mieliśmy do czynienia w przypadku awarii Czajki czy skażenia Odry. Absolutnie nie mogę do tego dopuścić. To jest temat zamknięty.

Radzyń Podlaski jak każde miasto jest złożonym organizmem, znajduje się tu wiele zakładów pracy, instytucji, szkół, przedszkoli, szpital, tysiące mieszkań, w samym mieście nie ma możliwości innego zagospodarowania ścieków jak tylko przez sieć kanalizacji sanitarnej. Czy można sobie wyobrazić zbiornik na ścieki przy którymś z bloków? To byłoby wielkie zagrożenie epidemiologiczne.
Zmodernizowanie oczyszczalni, nawet przy sprzyjających uwarunkowaniach, potrwa ok. 5 lat. Równocześnie następuje rozwój miasta, musimy zabezpieczyć możliwość włączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej nowych bloków, domów mieszkalnych, zakładów pracy.

Działania wójta nielegalne i niezgodne z decyzją Rady Miasta

To, co chce pan wójt zrobić, jest absolutnie nielegalne, niezgodne z decyzjami moimi i Rady Miasta. W 2016 r. i w 2018 r. do wójta Mazurka zostały skierowane pisma od prezesa PUK-u z informacją, że nie ma możliwości technicznych podłączenia gminnej sieci do miejskiej oczyszczalni ścieków. Pan wójt, mimo że taką informację uzyskał dwukrotnie na piśmie, nadal z absurdalnym uporem, skrycie realizował swoje plany, aż do tego momentu, gdy postawiliśmy im zdecydowaną blokadę.

Przed rokiem - 24 listopada 2021 r. Rada Miasta jednogłośnie sprzeciwiła się przyjmowaniu ścieków z terenu gminy Radzyń Podlaski.
Dodam, że przed kilkunastu laty do miejskiej sieci zostały podłączone Zabiele i Radowiec - nie kwestionuję tego, wówczas istniały takie możliwości i taka była decyzja ówczesnej Rady Miasta i burmistrza. Zostały formalnie zawarte porozumienia i my to honorujemy. Jednak tylko tyle możemy zrobić dla gminy wiejskiej Radzyń Podlaski. Obecnie nie możemy sobie pozwolić na dołączanie dalszych wiosek.

Niedopuszczalna ingerencja w sprawy Miasta

Tymczasem 30 listopada bieżącego roku otrzymałem informację, że wójt mimo braku zgody z naszej strony próbuje przejść ze swoją nowo budowaną siecią kanalizacji sanitarnej w Białej pod drogą nr 19 (stanowiącą granicę między miastem a gminą) na teren Nadleśnictwa i w kierunku ul. Poziomkowej. W tej sprawie Wójt złożył wniosek w dniu 25 listopada do Starosty Radzyńskiego o uzgodnienie takiego przebiegu kanalizacji sanitarnej z terenu gminy na teren miasta, co jest jawnym bezprawiem, ponieważ nie ma i nie będzie zgody na takie działania ze strony Gminy.
Jako Miasto nie mamy obowiązku przyjmować ścieków z terenu gminy wiejskiej. Pan wójt Wiesław Mazurek powinien zrozumieć, że miejska oczyszczalnia jest wyłączną własnością Miasta i że on sam powinien się zająć budową własnej oczyszczalni, ponieważ jest to zadanie własne gminy.
Tymczasem uzurpuje sobie prawo do decydowania o tym, co ma się dziać w Mieście, jakie Miasto ma podejmować decyzje. Jest to niewyobrażalnie dziwne, zdumiewające! Od 32 lat jestem w samorządzie, służbie publicznej – byłem wójtem, posłem, teraz jestem burmistrzem, po raz pierwszy spotykam się z taką sytuacją. Ponadto kiedy rozmawiam z kolegami samorządowcami, są zdumieni i zbulwersowani takim zachowaniem pana wójta Wiesława Mazurka.
Proponuję panu wójtowi Mazurkowi, aby zaczął budowę własnej oczyszczalni, a nie próbował w sposób niezgodny z naszą wolą i prawem dostarczać nam ścieki - jeśli nie z jednej, to z drugiej strony na zasadzie: „może się uda”.
Nie uda się nas oszukać.

 

Komentarze  

 
#1 Rada Gminy Radzyń Podlaskiemeryt 2022-12-08 09:20
W świetle relacji naszego Burmistrza zachowanie Wójta gminy Radzyń Podlaski jest skandaliczne i powinien być ukarany przez Władzę Samorządową. Z własnej kieszeni powinien zwrócić wszelkie koszty sądowe.
 
 
#2 Inwestycjestadionowy 2022-12-08 11:20
Władzo miejska,Radni miejscy!

Najwyższy czas na modernizacje stadionu miejskiego w Radzyniu. Zadaszoną główną trybune oraz sztuczne boisko treningowe
 
 
#3 RE: Miejska oczyszczalnia ze względów technicznych nie jest w stanie przyjąć ścieków z terenu gminy wiejskiej Radzyń Podlaskifor_sale 2022-12-08 11:39
W moim odczuciu komentarz dotyczący stadionu 2 lata temu budził moją ciekawość, rok temu był śmieszny a dziś jest męczący. Udawanie bota na forum, wklejanie wszędzie tego samego komentarza i oczekiwanie jednego rezultatu jest syzyfową pracą. Autora podziwiam jednak za nieustający zapał do młócenia słomy :-)
 
 
#4 Andrzej Kotyłaakotyla 2022-12-08 14:26
Jedna opcja, dawniej jedna si(tw)ła, a teraz takie brzydkie animozje. A pamiętam, jak pan Mazurek nosił za panem Rębkiem teczkę i reprezentował go jako posła podczas różnych imprez i uroczystości, odczytywał w jego imieniu memoriały, adresy, dedykacje, życzenia, etc. Wskoczył po jego plecach do tzw. ligi decyzyjnej. Ciekawe, kogo może zmartwić, a kogo ucieszyć ten konflikt? Jest ich wiele, bardzo wiele po prawej stronie sceny politycznej, no, ale w TVP mówią, że to opozycja się ze sobą żre, a na prawicy zgoda, bo gdzie zgoda to i ... "Zemsta" (Aleksandra Fredry ocztywiście) mi się przypomniała.
 
 
#5 A stanowisko Wójta?zjp 2022-12-08 16:27
Stanowisko Burmistrza w tym sporze zostało opublikowane. A gdzie stanowisko Wójta?
Elementarna uczciwość dziennikarska nakazuje przedstawić opinii publicznej stanowiska obu stron!!!
 
 
#6 jaka sprzedaż wody?eSPe 2022-12-10 00:15
Nie przekonywują mnie te wywody. Mieszkańcy zaczęli oszczędzać wodę i ilość ścieków wyraźnie spadła, a oczyszczalnia dalej jest ta sama, dalej ma tą samą wydajność. Znam sporo ludzi, którzy nawet kubkiem spłukują toaletę gdy tylko siusiają. Rezerwa jest i te ścieki z gminy żadnej różnicy by nie zrobiły. To tylko ktoś komuś chce coś udowodnić.
 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.

Wazon-lampion 4 szt.,nowe
Wazon-lampion 4 szt.,nowe
środa, 19 czerwca 2024
Spodnie chino mÄskie 36/32
Spodnie chino męskie 36/32
wtorek, 18 czerwca 2024
Rolka termiczna do kas 57 x 30 m
Rolka termiczna do kas 57 x 30 m
czwartek, 13 czerwca 2024