Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 23 marca 2023 imieniny: Feliksa, Pelagii | 2001 - Upadek stacji kosmicznej „Mir”

Możesz złożyć wniosek o dodatek elektryczny

Karol NIewęgłowski / Urząd Miasta Radzyń Podlaski   
poniedziałek, 05 grudnia 2022 07:00

Dodatek elektrycznyZgodnie z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej z dnia 7 października 2022 w 2023 roku wprowadza się dodatek elektryczny, jako narzędzie stanowiące wsparcie dla gospodarstw domowych w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, nie dotyczy budynków z zainstalowaną mikroinstalacją.

Przez mikroinstalację rozumie się instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

Wysokość dodatku elektrycznego
Zgodnie z ustawą wysokość dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych będzie wynosiła:

- 1000 zł zgodnie z art. 30 ust.1

- 1500 zł w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh zgodnie z art. 30 ust. 2

Terminy:
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do 31 marca 2023 r.

>>Wniosek<<

 

Komentarze  

 
#1 Najważniejsze to lockdawn, inflacja i wojnaWuk 2022-12-05 23:45
Jak zrujnować kraj: www.youtube.com/.../
 
 
#2 Dlaczego musisz żebrać?Wuk 2022-12-06 00:54
Jak naprawić kraj:
www.youtube.com/.../
 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.