Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 13 czerwca 2024 imieniny: Antoniego, Lucjana

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w gminie Ulan-Majorat

Barbara Burdon / Gmina Ulan-Majorat   
piątek, 28 października 2022 06:00

Tak było, a tak jestNa terenie gminy Ulan-Majorat została zrealizowana budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED oraz SOLARNEJ.

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano 14 odcinków linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanych przy drogach: krajowej, powiatowych, gminnych położonych na terenie Gminy Ulan-Majorat w miejscowościach: Sobole, Wierzchowiny, Ulan Duży, Ulan Mały, Ulan-Majorat, Stok, Klębów, Rozwadów, Domaszewnica, Kolonia Domaszewska, Sętki o łącznej długości około 10.620,00 mb. i 229 słupami oświetleniowymi wraz z lampami i inteligentnym sterowaniem.

W zakres zadania wchodził również montaż skrzynek z urządzeniami do kompensacji mocy biernej pojemnościowej (13 układów kompensacji) oraz elementy konstrukcyjne, montażowe, przyłączeniowe niezbędne do pracy nowopowstałej infrastruktury w sieci energetycznej oraz w systemie inteligentnego sterowania.

Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu „Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Ulan-Majorat”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5. Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wartość całkowita projektu wyniosła prawie 2 400 000,00 zł z czego otrzymana dotacja z EFRR to prawie 1 500 000,00 zł.

Głównym celem projektu jest: Podniesienie jakości życia na terenie Gminy Ulan-Majorat poprzez wdrożenie rozwiązań gospodarki niskoemisyjnej.

Realizacja celów projektu przyczyni się do racjonalizacji i optymalizacji zużycia energii finalnej w sektorze użyteczności publicznej. Przedmiotowa racjonalizacja zużycia energii przełoży się bezpośrednio na ograniczenie emisji zanieczyszczeń (CO2, SOx, NOx, CO, PM10) szkodliwych zarówno dla środowiska naturalnego, jak i życia ludzkiego (poprzez zastosowanie energooszędnych technologii oświetlenia drogowego w miejsce konwencjonalnych projektów lamp i latarni).

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na efektywność gospodarowania zasobami naturalnymi. Dzięki niemu nastąpi znaczne podniesienie komfortu zamieszkiwania ludności obszarów wiejskich oraz poprawa bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych. Wykonanie celów zwiększy mobilność i aktywność mieszkańców (w tym zawodową), m.in. ze względu na zwiększenie użyteczności infrastruktury gminy.

EFRR

Projekt pn.: „Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Ulan-Majorat" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.

noimage
Sprzedam wersalke
środa, 05 czerwca 2024
noimage
Sprzedam Renault clio 1 1
czwartek, 06 czerwca 2024