Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 21 lipca 2024 imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel

Czyste Powietrze teraz z zaliczką

Mariusz Szczygieł   
środa, 10 sierpnia 2022 06:00

Czyste PowietrzeOd 15 lipca 2022 r. NFOŚiGW wprowadził tzw. "Czyste Powietrze +".

Po zmianach w programie Beneficjenci moga uzyskać dofinansowanie nawet do 79 000 zł i otrzymać zaliczkę (prefinansowanie) przed rozpoczęciem prac.

Biuro Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski (III piętro, pokój nr 303) otwarte jest w każdą środę w godz. 8:00 - 15:00.

  1. Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z Programem.
  1. Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

*zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie beneficjenta z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,

*pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.

  1. Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
  1. Ocena wniosków z prefinansowaniem będzie się odbywała w terminie do 14 dni kalendarzowych (ewentualne uzupełnienie wniosku o dotację z prefinansowaniem – 10 dni roboczych).

*Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:

*zaświadczenia wydawanego zgodnie z pkt 8 ppkt 1.2 Części 2) i Części 3) Programu (dot. potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu beneficjenta na jednego członka jego gospodarstwa domowego lub potwierdzenia ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,

*zawartej/zawartych z wykonawcą/wykonawcami umowy/umów na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu).

  1. Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia – różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.\
  1. Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy beneficjenta z wykonawcą.
  1. Wyboru wykonawcy (ów) realizujących przedsięwzięcie dokonuje beneficjent na własne ryzyko.
  1. Termin realizacji przedmiotu umowy zawartej przez beneficjenta z wykonawcą powinien dawać realną możliwość realizacji przedsięwzięcia w terminie zgodnym z Programem.
  1. Uwaga! Wykonawca, z którym beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.
 

Komentarze  

 
#1 RE: Czyste Powietrze teraz z zaliczkąmalina1986 2022-08-10 08:59
Czyste powietrze ha ha ha ha. Szczególnie od wczorajszych godzin porannych doświadczamy w mieście "czystego powietrza" z fetorem, jakiego jeszcze nie było. Może ktoś wytłumaczyć, dlaczego od wczoraj nad niemal całym obszarem miasta unosi się odór gnojowicy połączonej z fetorem fekalicznym i kto jest temu winien?
 
 
#2 Do malinkikomentator1233 2022-08-10 13:33
Dookoła Radzynia masz pola uprawne, zatem normalne że w okresie żniw będą różne zapachy.
Mieszczuch się znalazł, psia jego mać :D
 
 
#3 Co myślicieeSPe 2022-08-10 15:21
Zapach, to subiektywne odczucie. Maliny niekoniecznie muszą pachnieć pozytywnie. Ja jednak chciałbym podzielić się pomysłem do funduszu obywatelskiego,o ile taki jeszcze istnieje. Obserwując inne miasta, często spotykam się z zasadą że skrzyżowanie ścieżki rowerowej z ulicą,malowane jest na czerwony kolor. Mamy trzy takie newralgiczne miejsca. Często spotykam się z sytuacją nagłego hamowania bo przejście jest słabo widoczne. Myślę że to niewielki koszt, a efekt może być bardzo pożyteczny.
 
 
#4 Komentatorolo 2022-08-11 11:17
Co mają żniwa do smrodu? Od kiedy pamiętam żniwa pachniały, to co teraz czuć w całym mieście biegunowo różni się od zapachu żniwnego.
 
 
#5 do ESPeP.K. 2022-08-11 15:55
skoro niewielki koszt to wez farbe i pomaluj
 
 
#6 #5eSPe 2022-08-11 20:33
Nie ma sprawy, Twój nabiał nawet dzisiaj
 
 
#7 RE: Czyste Powietrze teraz z zaliczkąkinga75 2022-08-14 09:15
Skoro mamy tyle pieniędzy na czyste powietrze może wróćmy do najwydajniejszego i najczystszego węgla polskiego w Europie tam gdzie jest spalany w naszym kraju
Zamiast importowanego syfiastego z Ukrainy czy Syberii czy jeszcze skąd.
 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.

noimage
DJ FX
czwartek, 11 lipca 2024
noimage
Słoma w belach
sobota, 13 lipca 2024