Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 2 lipca 2022 imieniny: Jagoda, Urban, Otton

Już niedługo

Nigdzie się nie wybieraj... Siedź spokojnie w domu i oglądaj telewizję, albo czytaj książki :)
Dodaj wydarzenie
Zobacz wszystkie

Reklama

Masz prawo do "osłonowego"?

Mariusz Szczygieł   
poniedziałek, 10 stycznia 2022 07:00

Dodatek osłonowyDodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku można składać do końca stycznia (31.01.2022 r.) oraz do końca października (31.10.2022 r.). Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:
– jednoosobowym – 2100 zł
– wieloosobowym - 1500 zł na osobę.

W Radzyniu postępowania w sprawach o przyznanie dodatku osłonowego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 32, II piętro, tel. 83 413 17 63. Wnioski w tej sprawie będą przyjmowane przez pracownika MOPS w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta (parter) od dnia 10 stycznia 2022r. w godzinach od 8.00 do 15.00. Istnieje możliwość elektronicznego złożenia wniosku przez platformę e-PUAP.

Za dochód gospodarstwa domowego uważa się dochód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się alimentów płaconych na rzecz innych osób.
Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:
– 2020 roku w przypadku wniosku złożonego do dnia 31.07.2022 r.
– 2021 roku w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01.08.2022 r. do 31.10.2022 r.
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
– 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 1150 dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stale, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zgłosiłeś do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej emisyjności budynków, to możesz otrzymać dodatek osłonowy w wyższej wysokości:
– 500 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
– 750 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
– 1062,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
– 1437,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana:
– na wnioski złożone do 31.01.2022 r. - wypłata w dwóch równych ratach, tj. pierwsza rata do 31.03.2022 r., druga rata do 02.12.2022 r.
– na wnioski złożone od 01.02.2022 r. - wypłata jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu dodatku.

 

 

Komentarze  

 
#1 RE: Masz prawo do "osłonowego"?olo 2022-01-10 16:34
Wnioski o wypłatę dodatku można składać do 31.01.2021 oraz do 31.10.2022 r.
Proszę sprawdzić czy daty są prawidłowe.
 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.