Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 2 lipca 2022 imieniny: Jagoda, Urban, Otton

Już niedługo

Nigdzie się nie wybieraj... Siedź spokojnie w domu i oglądaj telewizję, albo czytaj książki :)
Dodaj wydarzenie
Zobacz wszystkie

Reklama

PUP ogłasza nabór wniosków na jednorazową dotacje

Mariusz Szczygieł   
piątek, 07 stycznia 2022 07:00

PUP RadzyńDyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim ogłasza nabór wniosków o udzielenie jednokrotnej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. 

Wnioski można składać od 01.01.2022 r. do 15.04.2022 r.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 5 000,- zł

O dotację mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD) jako rodzaj przeważającej działalności kodami:

  • 56.30.Z - przygotowanie i podawanie napojów,
  • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
  • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub listopadzie 2021 r.

którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

 
UWAGA: działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.
 
Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.
 
Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.
 
Szczegółowe informacje nt. przedmiotowej dotacji udzielane będą pod numerem telefonu: 83 352 63 20 lub 83 352 63 19.

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.