Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 1 października 2022 imieniny: Danuta, Igor, Remigiusz

Ogólnopolski projekt „Dostępna szkoła” wkrótce w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkach!

Angelika Kublicka   
wtorek, 12 października 2021 06:00

Dostępna szkołaUczniowie z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinny mieć możliwość kształcenia się w ogólnodostępnych szkołach podstawowych. Założenie to wynika z przepisów prawa oświatowego. Jednak istnieje pewna rozbieżność między prawem oświatowym, a praktyką i realizacją tegoż prawa. Przeciętne polskie szkoły nie są placówkami odpowiednio dostosowanymi do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Odpowiedzią na ten problem ma być właśnie projekt „Dostępna szkoła”, który powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności.

„Dostępna szkoła” to projekt realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2023.

I właśnie taką szkołą „bez barier” ma być wkrótce Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkach (pow. radzyński), która otrzymała grant w projekcie „Dostępna szkoła”. Spośród 122 wniosków wstępnych, złożonych przez organy prowadzące z całej Polski, szkoła w Borkach znalazła się wśród 12 zwycięzców. Kolejnym etapem było przygotowanie wniosku właściwego. Nad tym wnioskiem pracowało w szkole aż 12 nauczycieli z panią dyrektor na czele. Początkowo audyt zewnętrzny dotyczył dostępności w obszarze architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym oraz organizacyjnym, by następnie przejść do Indywidualnego Planu Poprawy Dostępności, Harmonogramu Finansowo-Rzeczowego oraz wniosku właściwego. Wniosek właściwy został bardzo wysoko oceniony i dzięki temu szkoła w Borkach została zakwalifikowana do projektu.

Wniosek, złożony przez Gminę Borki, był wspólny dla Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkach. Kwota, która została przyznana to blisko 1 300 000 zł, w tym około 1 000 000 zł przypada szkole w Borkach. „Przed nami mnóstwo pracy nad realizacją projektu, który potrwa blisko dwa lata” – mówi pani Urszula Oprawska-Abdułłajew, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkach.

Co zatem zmieni się w szkole w Borkach? Model dostępnej szkoły zakłada poprawę dostępności placówki poprzez eliminowanie barier w czterech obszarach. Pierwszym z nich jest obszar architektoniczny, który obejmuje standardy przygotowania infrastruktury pod kątem dostępności nie tylko dla uczniów z niepełnosprawnościami, ale także dla nauczycieli, rodziców i członków lokalnej społeczności. Drugi obszar to obszar techniczny, który obejmuje standardy określające dostępność poszczególnych pomieszczeń i ich wyposażenia dla uczniów i nauczycieli z niepełnosprawnością. Kolejnym jest obszar edukacyjno-społeczny obejmujący standardy, których wdrożenie ma na celu usprawnienie zaspokajania indywidulanych potrzeb uczniów niepełnosprawnych w zakresie nauki, opieki i wychowania. W tym zakresie przewidziane jest również podnoszenie świadomości, umiejętności i kwalifikacji pracowników. Ostatnim z obszarów jest obszar organizacyjny, który obejmuje standardy usprawniające proces zarządzania szkołą i organizację pracy szkoły w zakresie wsparcia osób z indywidualnymi potrzebami.

Projekt „Dostępna szkoła” w placówce w Borkach to przede wszystkim innowacyjne rozwiązanie, które umożliwi zniwelowanie barier architektonicznych, ale także świadomościowych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępna szkoła

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.