Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 19 września 2019 imieniny: Konstancji, Januarego

Realizacja programu dla niepełnosprawnych: Aktywny Samorząd

Michał Maliszewski   
piątek, 07 czerwca 2019 07:00

LogoPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim informuje, że w 2019 roku realizuje program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą: Aktywny Samorząd, który przewiduje wsparcie adresowane do indywidualnych osób niepełnosprawnych w ramach:

MODUŁ I

Obszar A Likwidacja bariery transportowej –

Zadanie 1 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Zadanie 2 i Zadanie 3  Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Zadanie 4 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym –

Zadanie 1, Zadanie 3 i 4 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Zadanie 2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Zadanie 5 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.

Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się -      

Zadanie 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy na co najmniej III poziomie jakości

Zadanie 4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne ((co najmniej na III poziomie jakości)

Zadanie 5 Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej*

*(osoba zależna- dziecko będące pod opieką niepełnosprawnego wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu)

MODUŁ II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Realizatorem programu w powiecie radzyńskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim z siedzibą przy ul. Lubelskiej 5 tel. 83 352 72 66. Informacje i wnioski o dofinansowanie w ramach ww. programu można pobrać w pok. 4, lub ze strony pcprradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl

Przyjmowanie wniosków:

Moduł I – do 31 sierpnia 2019 r.,

Moduł II – do 10 października 2019 r.

program finansowany ze środków PFRON