Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 2 czerwca 2020 imieniny: Marianny, Erazma

Już niedługo

Nigdzie się nie wybieraj... Siedź spokojnie w domu i oglądaj telewizję, albo czytaj książki :)
Dodaj wydarzenie
Zobacz wszystkie

Reklama

Zmiana jest możliwa i zmiana jest potrzebna! - wywiad z Lucjanem Kotwicą, kandydatem na burmistrza Radzynia Podlaskiego

Materiał wyborczy sfinansowany ze środków KWW Radzyń Moje Miasto   
wtorek, 30 października 2018 07:54

Lucjan KotwicaPierwsza tura wyborów za nami, co dla Pana oznaczają wyniki uzyskane przez poszczególnych kandydatów?

Przede wszystkim dziękuję wyborcom, którzy oddali swój głos na mnie i kandydatów do Rady Miasta startujących z KWW Radzyń Moje Miasto oraz wszystkim, którzy wzięli udział w pierwszej turze wyborów. Wyniki wyborów można analizować na różne sposoby, ja chciałbym zwrócić uwagę na fakt, iż blisko 60% Radzynian, którzy wzięli udział w pierwszej turze wyborów nie poparło obecnie urzędującego Burmistrza, oddali oni swój głos na pozostałych kandydatów wskazując, iż oczekują zmiany.

Kandydatów na radnych ze znaczkiem PiS poparło 2500 mieszkańców, na aspirujących o mandat z pozostałych komitetów głos oddało 4500. Dowodzi to bezsprzecznie, że zmiana jest potrzebna. Dodam, że także możliwa. Osoby głosujące na pozostałych kandydatów chcę przekonać do siebie moim programem wyborczym, który traktuję jako poważne zobowiązanie w stosunku do mieszkańców Radzynia.

Skład osobowy Rady Miejskiej wyłoniony w wyborach nie daje Panu większości.

Merytoryczna opozycja jest potrzebna każdemu burmistrzowi. Mojemu komitetowi wyborczemu udało się wprowadzić do rady czworo radnych, którzy udowodnili swoją fachowość i rzetelność. Liczę także na wartościową współpracę z członkami Rady Miasta z pozostałych komitetów. Jestem otwarty na dyskusję i nie wyobrażam sobie sytuacji, że osoby reprezentujące interes mieszkańców będą blokowały potrzebne zmiany. Będziemy wspólnie działać na rzecz dobra naszego miasta.

W kampanii przed I turą akcentował Pan wysokość pozyskiwanych funduszy zewnętrznych przez Starostwo, którym Pan zarządzał.

Tak, podkreślałem, to, co wydaje mi się bardzo istotne w sprawowaniu funkcji samorządowych. To jest skuteczność. Mam za sobą fakty i solidne doświadczenie. Tylko w czasie ostatniej kadencji udało się w kierowanym przeze mnie powiecie pozyskać ponad 52 mln zewnętrznego finansowania, które zostało przeznaczone na inwestycje – zarówno powiatowe, jak i miejskie. Budowaliśmy i remontowaliśmy drogi i mosty, inwestowaliśmy w edukację, pozyskaliśmy liczne dofinansowania dla szpitala powiatowego. Udowodniłem konkretnymi przykładami, że potrafię pozyskiwać zewnętrzne środki, ale także realizować inwestycje.

Urząd Miasta na swojej stronie opublikował zestawienie wskazujące, iż miasto pozyskało 23 mln zł, to dużo czy mało?

To by było całkiem nieźle, gdyby to była w całości prawda. W tym zestawieniu znalazły się inwestycje, na które dofinansowanie pozyskało także Starostwo Powiatowe. Zamieszczono tam również pozycje, których beneficjentami są zewnętrzne firmy. Miasto jest co prawda partnerem w tych projektach, ale nie ono je pozyskało. Proszę natomiast zwrócić uwagę na to, czym Jerzy Rębek się nie chwali, czyli programy, z których miastu nie udało się pozyskać środków zewnętrznych w wyniku popełnionych błędów formalnych. Przykłady? Nieuzyskane dofinansowanie na 3,5 mln zł w celu renowacji pałacu Potockich. Sprawę tę ostatecznie na niekorzyść miasta rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny. Brak dofinansowania na Otwarte Strefy Aktywności, w wyniku „problemów technicznych” wiceburmistrza, który składał wniosek przez Internet dosłownie „za pięć dwunasta” przed wymaganym terminem. Czy wreszcie nieuzyskane dofinansowanie na 10 mln zł. Tu miasto złożyło protest, więc z komentarzami czekamy na finalne rozstrzygnięcie. Do tego dochodzą koszty audytów, koszty sądowe, przegrane procesy, np.: proces z firmą Ensol gdzie miasto musi zapłacić ponad 1 mln zł. Niedługo rozpocznie się proces z właścicielami przedszkoli niepublicznych, którzy domagają się od miasta również kwoty w wysokości blisko 1 mln zł. To wszystko są niewykorzystane przez Jerzego Rębka możliwości i szanse! Pieniądze, które mogły zostać zainwestowane w Radzyniu, a nie zostaną, bo ich albo nie uzyskano, albo mówiąc kolokwialnie „wyrzucono w błoto”.

Jak Pan ocenia stan finansów miasta?

Cztery lata temu Jerzy Rębek po rozpoczęciu kadencji zorganizował szumną konferencję prasową, na której oświadczył, iż dług miasta wynosi 14 mln zł, co nie pozwoli na realizację kolejnych inwestycji. Zapowiedział, iż w pierwszej kadencji jego priorytetem będzie redukcja zadłużenia. Zadłużenie faktyczne miasta wynosi obecnie ok. 9 mln zł, jednak, dosłownie na sam koniec kadencji miasto ogłosiło konieczność zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetowego na kwotę ponad 5,7 mln zł! Po zaciągnięciu tego kredytu zadłużenie miasta na koniec roku planowane jest na blisko 15 mln zł! Sytuacja finansów miasta jest gorsza niż przed czterema laty i to pomimo braku realizacji w mieście inwestycji porównywalnych do tych realizowanych przez Witolda Kowalczyka jak budowa basenu czy ścieżki rowerowej.

W ostatnich dniach głośnym echem odbiło się zestawienie tzw. „plotek wyborczych” opublikowanych na profilu facebook Pańskiego Komitetu.

Tak, to prawda. Docierały do nas głosy od mieszkańców, iż na mój temat rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje. Ciężko z tym walczyć, dlatego prosiliśmy i nadal proszę o wsparcie internautów, by móc je skutecznie dementować. Podkreślę raz jeszcze: Lucjan Kotwica w przypadku wygranej nie zlikwiduje programu 500+, burmistrz nie posiada takiej władzy. Nie podwyższę opłaty targowej, to leży w kompetencji Rady Miasta. Nie podniosę także cen wody, zostały one podniesione na 3 lata do przodu przez obecnie rządzących miastem. Mógłbym tak dalej wymieniać, ale nie chcę skupiać się tylko na tych plotkach, ja chcę przekonać mieszkańców do głosowania na mnie kompleksowym i realnym programem wyborczym oraz faktem, iż posiadam doświadczenie niezbędne do jego realizacji.

W pańskich materiałach wyborczych można znaleźć analizę programu wyborczego Jerzego Rębka sprzed czterech lat.

Program wyborczy powinien być traktowany przez kandydatów jako zobowiązanie w stosunku do mieszkańców a same wybory są oceną realizacji tego zobowiązania. Nie można tego lekceważyć i składać obietnic bez pokrycia. Proszę zwrócić uwagę na program wyborczy Jerzego Rębka sprzed czterech lat, by dojść do oczywistego wniosku, że zdecydowana większość zawartych w nich punktów nie została spełniona. Jedne były nierealne i nie leżały w zakresie zadań samorządu gminy miejskiej, inne były oderwane od rzeczywistości, ale większość z nich po prostu zlekceważono.

Weźmy za przykład przywrócony mieszkańcom pałac Potockich. Słyszeliśmy już mnóstwo obietnic, pomysłów, miały się tu znajdować różne instytucje (szkoła muzyczna II st., Muzeum Kresów, centralna instytucja o nieznanej nazwie, archiwum, kluby dla seniorów) i wiele innych rzeczy, które ciężko wyliczyć. Natomiast po czterech latach Pałac jest nadal niezagospodarowany. Co roku przeznaczane są gigantyczne środki na odnawianie fasady Pałacu i na jego utrzymanie, co generuje straty dla miasta i jego mieszkańców. A przecież pieniądze te mogły zostać wydane na ulice i parkingi. Można by przeznaczyć je na konkretne potrzeby mieszkańców.

Chce Pan sprzedać Pałac? Ostatnio na konferencji prasowej pytał o to Jerzy Rębek.

Proszę Państwa, nie ma takiej woli ani możliwości! W akcie darowizny Pałacu są zawarte zapisy na mocy których Pałac musi być wykorzystany do realizacji zadań własnych miasta w innym wypadku darowizna może zostać cofnięta i własność tego obiektu zostanie przywrócona do Skarbu Państwa. Jest to kolejna plotka. Smutne, że insynuacja ta jest powielana przez samego Jerzego Rębka, który zna zapisy aktu notarialnego, ponieważ sam go podpisywał. Pałac należy mądrze zagospodarować, tak by nie przynosił obciążenia dla budżetu miasta, tak by był miejscem otwartym, tętniącym życiem. Mamy na to pomysły zapisane w programie wyborczym, konsultowane z mieszkańcami w czasie licznych spotkań.

Na swojej ulotce nawołuje Pan do zmiany, co Pan zamierza zmienić, gdyby udało się Panu zostać Burmistrzem?

Priorytetem powinno być pozyskanie inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy. Zostało to zaniedbane przez obecnie rządzącą ekipę a przecież oczekuje tego ogromna liczba mieszkańców naszego miasta. Chcemy zachęcać młodych ludzi do pozostania i osiedlania się w Radzyniu, nowe miejsca pracy są do tego niezbędnym warunkiem. Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości i miejskiego ośrodka biznesu pomoże wykorzystać ogromny potencjał Radzynian. Potrzebne jest stworzenie nowych miejsc aktywności poprzez zagospodarowanie zalewu. Pozyskanie środków na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią i trybuny na stadionie miejskim, budowa boiska lekkoatletycznego. Wreszcie sprawienie, by Pałac był miejscem otwartym i tętniącym życiem, przynoszącym miastu dochody a nie tylko generującym starty. Stworzenie żłobka, publicznej toalety, częstszy odbiór śmieci. Jest mnóstwo obszarów, gdzie zmiana jest konieczna. Chcę wspólnie z mieszkańcami podjąć się tego wyzwania!

Jakieś przesłanie na koniec?

Nie jestem za mocny w patetycznych uniesieniach i wzniosłych przemowach. Jestem człowiekiem konkretu i spokoju. Stawiam na uczciwość, fachowość i prawdę, choćby była trudna. Dlatego w programie umieściłem hasła: dumnimieszkańcy #uczciwydobrobyt #nowoczesnyrozwoj. Aby je urzeczywistnić, należy zakasać rękawy i wziąć się do pracy. Jestem gotów na to wyzwanie. Zmiana jest możliwa i zmiana jest potrzebna! Nie zmarnujmy tej szansy, bo następna dopiero za 5 lat. Bardzo proszę o Państwa głosy 4 listopada 2018 roku.

 

Komentarze  

 
#81 do Piotera(79)zimny 2018-10-31 21:21
iszesz, że Morawiecki to chłop od niepotrzebnych etatów. Zastanawiająca jest Twoja umiejętność obserwacji i wnioskowania. Ponieważ ludzie się między sobą różnią i wyglądem i poglądami i wieloma innymi cechami, których lepiej wymieniać nie będę, to wypowiem się tak. Roli Morawieckiego w sukcesach tego rządu naprawdę trudno nie dostrzec. Tobie się chyba udało. Może pamiętasz wywiad z Rostowskim, byłym min finansów. jego słynne " na te wydatki socjalne piniędzy po prostu ni ma". Co się okazało, 500+ w skali roku ponad 20 mld i pieniądze są, skąd, z Vat-u. Orlen i Lotos notują wyniki jakich nie notowały od lat, agencje S&P, Moodys, Titch po początkowych wygłupach widzą nas jako dobrze zrównoważoną silną gospodarkę. Czyżby PIS miał takie macki?. Deficyt budżetowy maleje w stosunku do PKB, bezrobocie spada, przez co zwykli ludzie mogą oczekiwać lepszych zarobków. A ty oślepłeś i ogłuchłeś?. Nienawiść do PIS Ci oczy zasłania i uszy zatyka?. Pierwsza partia co coś ludziom dała. A z kiom utożsamiam Rębkowego konkurenta? Niestety z nieudacznikami z PSL i PO. Dlaczego tak trudno teraz pomóc np wsi, w ratowaniu sadownictwa, ogrodnictwa, chowu świń. Ano dlatego, że magiczna ręka rynku Balcerowicza czy Rostowskiego i działalność na rynku rolno spożywczym towarzystwa rodzinnego PSL, wyprzedała przemysł przetwórstwa rolno-spożywczego i nawet nie ma jak sensownie dokonać interwencji na rynku. A nie wierz, Drogi Pioterze, w te bajki, że w nowoczesnych gospodarkach rynek sam interweniuje. Nie, to tylko pokarm dla polaczków a i Niemcy i Francja i Hiszpania i inni chronią swoje rolnictwo. Zadbali o nie lepiej niż partia utożsamiająca się ze wsią. Dlatego, dla Pana Kotwicy - NIE, bo on z kolei czy chce, czy nie chce - będzie jeszcze długo z tą partią utożsamiany.
 
 
#82 RE: Zmiana jest możliwa i zmiana jest potrzebna! - wywiad z Lucjanem Kotwicą, kandydatem na burmistrza Radzynia PodlaskiegoBogdan Bosko 2018-10-31 22:10
Kotwico nie zadawaj Rębkowi głupich pytań!Nawet jeśli wniosek o dofinansowanie unijne miał wady należało mimo wszystko dotację unijną przyznać.Obaj z Sosnowskim orżnęliście miasto na 10 mln zł i dlatego pójdziecie teraz obaj na polityczną emeryturę.Wstyd panie Kotwico!Wstyd!
 
 
#83 RE: Zmiana jest możliwa i zmiana jest potrzebna! - wywiad z Lucjanem Kotwicą, kandydatem na burmistrza Radzynia Podlaskiegopioter 2018-10-31 22:22
Co powiesz na temat elektromobilności? 19 mld zł w budżecie tego twora urzędniczego. Będzie sobie morawiecki stawiał słupy z gniazdkami i ze szparą na kartę kredytową aby jakiś baleron kasę trzepał. Jeśli myślisz że tak nie będzie to zastanów się kto stworzył sobie biznes parkingów płatnych i kto na nich kasę trzepie. Oczywiście jaimś ochłapem trzeba się podzielić.
 
 
#84 wyznawcy Jerregoramzes1 2018-11-01 07:48
Czytam te wypowiedzi wyznawców pis-u i sprawdzam od razu czy nie ma jakichś informacji o ucieczkach z psychiatryka. Komentarz 82.
Nawet jeśli wniosek o dofinansowanie unijne miał wady należało mimo wszystko dotację unijną przyznać.Obaj z Sosnowskim orżnęliście miasto na 10 mln zł.
Hmmm...... A może wcale, Jerry nie powinien składać wniosku bo mu się to po prostu należało?? Szkoda czasu na dyskusje z takimi ludźmi.
 
 
#85 do ramzes1Bogdan Bosko 2018-11-01 09:47
Psychiatra to jest tobie potrzebny.Wszyscy wiedzą,że odmowa przyznania Radzyniowi 10 mln zł z dotacji unijnej to było jedno wielkie świństwo i szyta grubymi nićmi manipulacja polityczna.Dlatego PSL przegrał wybory do powiatu.Czerwony beton niedługo się stamtąd wyniesie i przestanie smrodzić.Będzie można wreszcie w Radzyniu oddychać świeżym powietrzem.
 
 
#86 Do wschudramzes1 2018-11-01 10:28
Tak tak. Ale oczywiście
 
 
#87 Zmiany będą..aeiouyąę 2018-11-02 20:11
..bo skoro p.Kotwica nie chce władać starostwem, nie musi..
Tam źle to burmistrzem nie będzie się..????
 
 
#88 Kotwica do szkołyCzytaj 2018-11-02 20:12
W tych wyborach gdyby wygrał Kotwica to znaczyło by że przegrali mieszkańcy RADZYNIA.
 
 
#89 pytanieP.K. 2018-11-02 20:49
dlaczego na iledzisiaj nie ma ani słowa o odrzuconym odwołaniu burmistrza? czyżby admin już wszedł w jakieś polityczne układy z Rębkiem?
 
 
#90 :(robotronic 2018-11-02 21:03
Bo jest piątkowy wieczór i trzeba zająć się sobą i rodzina. Jest tu jeszcze jakaś grupa narwańców, którzy coś jeszcze próbują namieszać, ale dajcie sobie spokój. Ludzie już wiedzą na kogo zagłosować i żadne "newsy z ostatniej chwili" tego nie zmienią. Zajmijcie się też sobą.
 
 
#91 Bezpartyjny PSL-akjanek12 2018-11-02 23:02
Lucjan Kotwica - Bezpartyjny PSL-ak, jak to dziwnie brzmi.Już widzę wstydzą się co niektórzy występować w wyborach pod szyldem zielonej koniczynki :cry: i nie mówcie że to nie prawda. PSL przecież nie wybrałby na Starostę człowieka z innej partii.
Myślę że trzeba dać jeszcze jedną szansę dla Burmistrza Rębka. Mówi się że nic nie robił, on broni się że sejmik był przeciwko niemu bo Sosnowski nie przyznawał mu dotacji Unijnych. Teraz mamy w sejmiku PIS, Burmistrz z PIS niech pokarze co potrafi, nie będzie miał wymówek że ktoś mu kład kłody pod nogi. Takie jest moje zdanie. Głosujmy na Rębka.
 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.