Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 20 lutego 2019 imieniny: Leona, Ludomira

ZSP zaprasza na bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodów

Michał Maliszewski   
czwartek, 12 lipca 2018 06:00

InformacjaW Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, które ukończyły 18 lat bez względu na wykształcenie.

Są to kursy prowadzone według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji, która umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Osoba, która ukończy Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy i zda zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Daje ono uprawnienia do pracy na określonym stanowisku uznawane w całej Unii Europejskiej. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód oraz posiadanie wykształcenia średniego ogólnego uprawnia do tytułu technika w danym zawodzie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim otwiera na rok szkolny 2018/2019 nabór na następujące bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń - kwalifikacja w zawodzie: technik mechanik.

Kurs ten kształtuje następujące umiejętności:

Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń, projektowanie procesów technologicznych oraz sporządzanie dokumentacji, wykonywanie rysunków technicznych w programie CAD, wykonywanie obliczeń konstrukcyjnych części maszyn, nadzorowanie przebiegu produkcji.

Czas trwania kursu: 2 semestry

AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych - kwalifikacja w zawodzie: technik rachunkowości 431103

Uczestnik kursu nauczy się:

sporządzać dokumentację pracowniczą, obliczać wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania, rozliczać wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, stosować oprogramowanie kadrowo-płacowe, prowadzić ewidencje podatkowe, sporządzać deklaracje podatkowe, stosować oprogramowanie do sporządzania rozliczeń podatkowych, sporządzać dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, stosować program do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Czas trwania kursu: 3 semestry.

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w systemie weekendowym.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 83 352 73 32.

 

Komentarze  

 
#1 RE: ZSP zaprasza na bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodówkinga75 2018-07-17 21:10
A może byście tak zorganizowali kształcenie techników w zawodach deficytowych zamiast sprowadzania na siłę fachowców z Ukrainy
 
 
#2 do kinganie wierny 2018-07-17 21:14
A jakie to są te zawody deficytowe na terenie Radzynia?
 
 
#3 ja wiem ja wiemP.K. 2018-07-17 21:20
na pewno zawód burmistrza i urzędnika miejskiego
 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.