Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 20 lutego 2019 imieniny: Leona, Ludomira

Spółdzielnia na "Młodzieżówce" sprzedaje lokal po sklepie!

REKLAMA   
wtorek, 10 lipca 2018 06:00

Uwaga! Okazja!Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "DOM" w Radzyniu Podlaskim przy ul. Kościuszki 65A ogłasza III przetarg w formie ustnej licytacji na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu:

  1. 1. Lokal użytkowy przy ul. Kościuszki 65/57 w Radzyniu Podlaskim o powierzchni użytkowej 132,80 m².

Cena wywoławcza 244.646,00 zł. Wysokość wadium 24.500,00 zł.

Wysokość ceny wywoławczej ustalonej na podstawie operatu szacunkowego, zmniejszono o 20 %.

Uczestnik winien wpłacić wadium na konto Spółdzielni nr 06 1020 3206 0000 8102 0004 5708 w terminie do dnia 31 lipca 2018r. do godz. 8.30.

Przetarg odbędzie się dnia 31 lipca 2018r. godz. 9.00 w lokalu użytkowym przy ul. Kościuszki 65

Licytanci przybyli na przetarg muszą przedstawić Komisji:

- dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość,

- dowód wpłaty wadium w wymaganej wysokości i w wymaganym terminie.

Potencjalni nabywcy mogą dokonać wizji lokalu przy udziale pracownika Spółdzielni po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu oraz zapoznać się z warunkami przetargu. Tel. 83 352 15 33

Spółdzielni przysługuje prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.