Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 21 października 2018 imieniny: Urszuli, Celiny, Hilarego | 2011 - zmarł ks. kan. Zbigniew Chaber, wieloletni proboszcz parafii św. Trójcy

Weź udział w konkursie plastycznym przygotowanym przez KRUS

Michał Maliszewski   
sobota, 10 lutego 2018 08:00

KRUSOddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim informuje o ogłoszeniu przez Prezesa KRUS VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem: ”BEZPIECZNIE  NA  WSI  MAMY  –  UPADKOM ZAPOBIEGAMY”.

Konkurs przeznaczony dla uczniów z wiejskich szkół podstawowych i ma na celu promowanie wśród dzieci pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych. W bieżącym roku szczególny nacisk położony jest na zapobieganie wypadkom dzieci związanych z upadkami oraz z czynnościami niebezpiecznymi, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat w procesie produkcji rolniczej.

Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych:

I grupa – klasy   0 - III szkoły podstawowej,

II grupa – klasy IV - VI szkoły podstawowej.

Najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa dnia  30 marca  2018 r.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz załączniki dostępne na na stronie internetowej KRUS:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/viii-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-bezpiecznie-na-wsi/