Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 11 sierpnia 2022 imieniny: Luiza, Zuzanna, Włodzimierz

Już niedługo

Nigdzie się nie wybieraj... Siedź spokojnie w domu i oglądaj telewizję, albo czytaj książki :)
Dodaj wydarzenie
Zobacz wszystkie

Reklama


NIERUCHOMOŚCINIERUCHOMOŚCIrss


wynajmę dom + budynek gospodarczy

Wszystkie ogłoszenia zamieszczone przez ameliusz
wynajmę dom w Czemiernikach

3pokoje

2km do centrum

dojazd drogą asfaltową

brak łazienki

jest wodociąg

piec kaflowy

budynek gospodarczy, miejsce na ogródek

dom wśród drzew na uboczu, cisza i spokój
Cena: 800 PLN
Kontakt:

513858585
Czemierniki
nopic

SPRZEDAM MIESZKANIE

Wszystkie ogłoszenia zamieszczone przez acrb
Sprzedam mieszkanie 47,1m( 2 pokoje, kuchnia,wc).Pilne!
Cena:
Kontakt:

601225188
Radzyń Podlaski
SPRZEDAM MIESZKANIE

Sprzedam nieruchomość

Wszystkie ogłoszenia zamieszczone przez ZGRYW
Sprzedam 1,45ha z domem w Ulanie-Majoracie
Cena:
Kontakt:

723213817

nopic

Działki budowlane ul. Polna- Radzyń Podlaski

Wszystkie ogłoszenia zamieszczone przez działka_radzyń
W sprzedaży działki budowlane o powierzchni od 10 arów, zlokalizowane w Radzyniu podlaskim przy ulicy Polnej , obecnie trwa budowa nowego chodnika i asfaltu termin oddania grudzień 2022

W mpzp teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami nie uciążliwymi.

W najbliższej perspektywie przez Radzyń Podlaski będzie przebiegać droga VIA carpatia s19 dzięki czemu Radzyń zyska szybkie połączenie z wieloma miastami.

Działki o wymiarach 28x47m w obecnej chwili jest możliwość , dostosowania wymiarów pod klientacena za działkę 186/1 - 120 tys.
pozostałe działki w cenie 80 tys.

Z ogłoszeniem można zapoznać się również na portalu olx pod linkiem:

https://m.olx.pl/d/oferta/kompleks-20- dzialek-budowlanych-w-radzyniu-podlaskim -CID3-IDPmGfK.html
Cena:
Kontakt:

506232222

nopic

Wynajmę mieszkanie

Wszystkie ogłoszenia zamieszczone przez ASZ
Wynajmę mieszkanie o powierzchni 40 m w domu jednorodzinnym w centrum Radzynia Podlaskiego tel 506436952
Cena:
Kontakt:nopic

Przetarg - Lokal do wynajęcia

Wszystkie ogłoszenia zamieszczone przez tp
Radzyń Podlaski dnia 10.08.2022 r.

REGULAMIN
PRZETARGU OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO (9/PO/2022)

– na oddanie w najem na czas oznaczony (3 lata z możliwością dalszego przedłużenia) lokalu użytkowego w ścisłym centrum miasta Radzyń Podlaski przy ulicy Ostrowieckiej 30
– otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.08.2022 r. o godz. 1130 w siedzibie ZGL przy ul. Lubelskiej 5.

1. Celem przetargu jest wyłonienie osoby fizycznej lub prawnej ( ewentualnie innego podmiotu nie posiadającego osobowości prawnej), oferującej najwyższą stawkę miesięcznego czynszu najmu za lokal - będący przedmiotem przetargu, z którą to osobą zostanie zawarta umowa najmu.
2. Przekazanie lokalu w najem odbywa się w trybie przetargu ofertowego nieograniczonego.
3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne (ewentualnie inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej).
a) Reprezentanci osób prawnych uczestniczący w przetargu powinni przedstawić aktualny (sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed wyznaczonym terminem przetargu) wypis z właściwego krajowego rejestru sądowego lub jego potwierdzona kopię, zaświadczenie o nadaniu NIP, REGON
b) Podmioty nie posiadające osobowości, a prowadzące działalność gospodarczą i zamierzające wynająć lokal jako firma, winny przedłożyć aktualny, sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed wyznaczonym terminem przetargu, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu NIP, a wspólnicy spółki cywilnej dodatkowo umowę spółki.
c) Pełnomocnicy powinni ponadto przedstawić umocowanie do udziału w przetargu.
4. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem czynności przetargowych sprawuje Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 – osobowym, powołana przez Dyrektora ZGL.
5. Oferenci składają swoje oferty w zamkniętych kopertach najpóźniej do dnia 22.08.2022r. do godziny 1100, przy czym za datę i godzinę wpływu uważa się faktyczne doręczenie koperty z ofertą do sekretariatu ZGL przy ulicy Lubelskiej 5 w Radzyniu Podlaskim.
6. Oferenci wpłacają wadium w wysokości 1000 zł na konto organizatora przetargu (ZGL w Radzyniu Podlaskim, ul. Lubelska 5)
numer konta: 70 8046 0002 2001 0000 0127 0001,
które zostanie zwrócone po zakończeniu postępowania przetargowego na konto, z którego dokonano wpłaty wadium lub na konto wskazane przez oferenta.
7. Wadium zostanie zachowane przez organizatora w przypadku odmowy zawarcia umowy najmu przez oferenta, który wygra przetarg. Zwrot wadium wpłaconych przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu postępowania przetargowego.
8. Oferty, które zostaną doręczone po upływie terminu określonego w punkcie 5 regulaminu, zostaną odrzucone.

9. Wymagana zawartość oferty:
 oferta z określeniem stawki czynszu najmu lokalu, którego dotyczy przetarg, oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków najmu lokalu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wyboru oferenta oraz zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu, zgoda na sprawdzenie, czy oferent nie figuruje jako dłużnik w bazie Krajowego Rejestru Długów (załącznik nr1), oświadczenie o rodzaju prowadzonej działalności w lokalu,
 pozostałe wymagane dokumenty określone w punkcie 3 regulaminu,
 potwierdzenie wpłaty wadium
10. Przed otwarciem ofert Komisja Przetargowa sprawdza stan kopert i w przypadku braku uwag dokonuje ich otwarcia w kolejności wpływu.
11. Komisja sprawdza zgodność i ilość złożonych dokumentów wymaganych niniejszym regulaminem.
12. Przetarg wygrywa ten oferent, który zaproponuje najwyższą stawkę czynszu za 1 m2 netto miesięcznie, która nie może być niższa niż 40,00 zł
13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje stawkę określoną w punkcie 7 regulaminu.
14. Po otwarciu i sprawdzeniu ofert komisja spisuje protokół z postępowania przetargowego.
15. Osoba wyłoniona w przetargu jako najemca, zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od dnia przetargu.
16. Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy najmu musi wpłacić kaucję wysokości 3 miesięcznego czynszu najmu.
17. Umowa najmu zostanie zawarta zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe warunki najmu przedmiotowego lokalu zostały określone przed podpisaniem umowy najmu (projekt umowy).
18. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu.
19. Przetarg kończy się wynikiem negatywnym gdy nikt nie przystąpił do przetargu w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o przetargu.
20. Organizator odrzuci ofertę i odmówi zawarcia umowy z oferentem, który figuruje jako dłużnik w bazie Krajowego Rejestru Długów, lub zadeklarowany rodzaj prowadzonej działalności będzie miał charakter kontrowersyjny itp.
21. Dyrektor ZGL zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, bez podawania przyczyny.
22. Niniejszy regulamin jest jawny.

Administratorem danych jest Zakład Gospodarki lokalowej w Radzyniu Podlaskim, Inspektorem Ochrony Danych jest: Tomasz Piotrowicz. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wyboru oferenta w niniejszym przetargu oraz w celu zawarcia umowy najmu. Przysługuje państwu prawo do:
• bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania danych,, usunięcia danych,
• ograniczenia przetwarzania danych,
• przenoszenia danych oraz
• prawo do sprzeciwu.
Cena:
Kontakt:
ZGL Radzyń Podlaski
833529930
Radzyń Podlaski
email
Przetarg - Lokal do wynajęcia

Sprzedam garaż w Radzyniu Podlaskim

Wszystkie ogłoszenia zamieszczone przez baraczniku
witam , Sprzedam garaż 20m2 przy ul. Kleeberga 12 w Radzyniu Podlaskim.
Wiecej informacji pod tel: 501-986-539
Cena: 35000 PLN
Kontakt:
Łukasz
501986539
Radzyń Podlaski
email
nopic

Mieszkanie 61 m2 sprzedam

Wszystkie ogłoszenia zamieszczone przez anna82
Witam, sprzedam mieszkanie 4 pokoje, kuchnia i łazienka, na ul. Spółdzielczej, 3 piętro, rozkładowe, słoneczne.
Po remoncie, gotowe do zamieszkania, nowa łazienka, kuchnia w zabudowie. Idealne dla rodziny 2+2, z możliwością dowolnej aranżacji i wielkim potencjałem.
Cena: 350000 PLN
Kontakt:
Elżbieta
608050310
Radzyń Podlaski
Mieszkanie 61 m2 sprzedamMieszkanie 61 m2 sprzedamMieszkanie 61 m2 sprzedamMieszkanie 61 m2 sprzedamMieszkanie 61 m2 sprzedam

Dom z bydynkiem gospodarczym - ul. Słowackiego

Wszystkie ogłoszenia zamieszczone przez Klara1952
Sprzedam dom w stanie surowym otwartym na działce o powierzchni 627 m2 wraz z budynkiem gospodarczym i garażem. Nieruchomość w świetnej lokalizacji na ulicy Słowackiego w Radzyniu Podlaskim, ogrodzona, media, drzewa owocowe.


kontakt : 693 235 891
Cena: 250000 PLN
Kontakt:
Mariusz Mariuszewki
693235891
Radzyń Podlaski
email
Dom z bydynkiem gospodarczym - ul. SłowackiegoDom z bydynkiem gospodarczym - ul. SłowackiegoDom z bydynkiem gospodarczym - ul. SłowackiegoDom z bydynkiem gospodarczym - ul. Słowackiego

Obiekt z rampa 700 m² na terenie Radzynia

Wszystkie ogłoszenia zamieszczone przez Jurek13
Wysokosc ok. 3,5 m w srodku, rampa na calej dlugosci obiektu, wlasne ogrzewanie, lazienki, pokoj dla pracownikow, biuro. Blisko trasy S19 i zjazdu przyszlej Via Carpatia. Parking betonowy ok. 1 ha.
Cena: 11 PLN
Kontakt:
Rogulski Jerzy
604591766
Radzyn Podlaski
email
Obiekt z rampa 700 m² na terenie Radzynia

Sprzedam mieszkanie 62,5 m2 - możliwa zamiana

Wszystkie ogłoszenia zamieszczone przez Monika_Radz
Sprzedam mieszkanie 62,5 m2 – rozkładowe 3 pokoje, kuchnia, łazienka, toaleta, balkon loggia w zabudowie - piękne zachody słońca
na 3 piętrze Jagiellończyka.
Szeroka klatka schodowa z łagodnym ułożeniem schodów.
Mili sąsiedzi :)
Do mieszkania przynależy komórka lokatorska 3,3 m2.
Księga wieczysta bez obciążeń

Możliwa zamiana na dom w Radzyniu lub okolicy
z dopłatą z mojej strony do 100 tys. zł
Cena: 320000 PLN
Kontakt:
Monika
792004048
Radzyń Podlaski
email
Sprzedam mieszkanie 62,5 m2 - możliwa zamianaSprzedam mieszkanie 62,5 m2 - możliwa zamianaSprzedam mieszkanie 62,5 m2 - możliwa zamiana

Nieruchomość w Radzyniu PodlD

Wszystkie ogłoszenia zamieszczone przez andszczyg
Dom budynek gospodarczy garaże działka 9 arów sprzedam z
Cena:
Kontakt:

698132497
Radzyn podl ul Zabielska
nopic

Mieszkanie 3 piętro 61 m2 sprzedam

Witam, sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, kuchnia i łazienka,na ul. Spółdzielczej, rozkładowe, słoneczne. Po remoncie, gotowe do zamieszkania, nowa łazienka, kuchnia w zabudowie. Idealne dla rodziny 2+2, z możliwością dowolnej aranżacji i wielkim potencjałem.
Cena: 350 PLN
Kontakt:
Elżbieta
608050310
Radzyń Podlaski
nopic

Szukam

Wszystkie ogłoszenia zamieszczone przez Ane
Witam szukam pokoju do wynajęcia w Radzyniu Podlaskim. Dziękuję tel.571914395
Cena: 00 PLN
Kontakt:
Aa
571914395

nopic

Mieszkanie 47,3 m

Wszystkie ogłoszenia zamieszczone przez Ania02
Sprzedam mieszkanie na oś.Bulwary ,po remoncie dwupokojowe.Więcej informacji telefonicznie .
Cena:
Kontakt:
Anna Ostrowczak
516397722
Radzyń Podlaski
nopic<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

noimage
Sprzedam barany francuskie
(INNE / Zwierzęta)
niedziela, 07 sierpnia 2022
noimage
sprzedam dachówkę Alegra 9
(INNE / Różne)
sobota, 30 lipca 2022
Obiekt z rampa 700 m² na terenie Radzynia
Obiekt z rampa 700 m² na terenie Radzynia
(NIERUCHOMOŚCI / Wynajmę)
wtorek, 09 sierpnia 2022
Kierowca B. UE FLASH
Kierowca B. UE FLASH
(PRACA / Zatrudnię)
wtorek, 02 sierpnia 2022
noimage
Wyposżenie mieszkania w sprzęt AGD
(ELEKTRONIKA / AGD)
niedziela, 31 lipca 2022
Asystent wsparcia transportu praca zdalna
Asystent wsparcia transportu praca zdalna
(PRACA / Zatrudnię)
wtorek, 09 sierpnia 2022