Radzyń Podlaski - Nasze miasto z dobrej strony! Mamy 31 sierpnia 2015 imieniny: Izabela, Rajmund, Bohdan

12

sty

2011

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów to nie kluby seniora

List do redakcji   

pzeri-logoW związku z licznymi nieporozumieniami dotyczącymi działalności naszego związku i funkcjonujących w naszym mieście klubów seniora chcemy przedstawić opinii publicznej Radzynia kilka faktów z tym związanych.

Stowarzyszenie o nazwie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i ma osobowość prawną. Związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu: poprawienia ich warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz innymi organizacjami społecznymi; organizowania życia kulturalnego; reprezentowania ich interesów wobec organów władzy oraz reprezentowania ich problemów w wymiarze społecznym. związek utrzymuje się ze składek własnych członków oraz pomocy społecznej.

Związek w naszym powiecie zrzesza łącznie ponad 600 osób. Głównie z Radzynia, ale i z gmin, bo od 10 lat w każdej z nich działa koło związkowe. Zarząd Rejonowy Związku stale udziela pomocy członkom w ich problemach socjalno-bytowych. Wspomaga ich np. artykułami spożywczymi z Caritas w Siedlcach. organizujemy też wycieczki krajoznawcze. Dwa razy w roku organizowane są większe uroczystości dla naszego środowiska - wiosną „Światowy Dzień Inwalidy", jesienią „Dzień Seniora".

Oprócz Zarządu Rejonowego PZERiI w Radzyniu własną i odrębną działalność prowadzą kluby seniora „Przyjaźń" i „Radzyniacy" (z chórem pod tą sama nazwą) oraz Stowarzyszenie Emerytów „Kormoran". Członkostwo w klubach seniora i stowarzyszeniu „Kormoran" nie jest związane z przynależnością do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wielu członków klubów seniora „Przyjaźń", „Radzyniacy" i stowarzyszenia „Kormoran" nie należy do Związku.

Prezydium Zarządu Rejonowego PZERiI

Przy Związku oraz przy Radzyńskim Ośrodku Kultury i Rekreacji działa także zespół wokalny seniorów „Wrzos", który nie jest związany z żadnym klubem seniora i prowadzi odrębną działalność wyłącznie na płaszczyźnie kulturalnej. Należy do czołówki zespołów seniorskich w województwie, czego dowodem jest ostatni sukces na Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Dęblinie gdzie „Wrzos" otrzymał aż trzy nagrody.

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz. Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się.